Trainee hos oss

Vi har flere traineer som er utplassert hos oss. Kanskje du kan bli en av dem?

Hvert halvår er det utplassert flere traineer i Kristiansand kommune gjennom traineeordningen Trainee Sør.

Kristiansand kommune var med å starte Trainee Sør i 2005, og har siden den gang hatt en rekke traineer med forskjellige og varierte fagbakgrunner.

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram basert på et helt unikt nettverksamarbeid mellom om lag 40 virksomheter på Sørlandet. Hvert år ansettes nyutdannede kandidater som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet, både i offentlig og privat sektor. 

Programmet gir traineene en unik kontaktflate overfor fremtidige arbeidsgivere i regionen. For nyutdannede mastergrads-kandidater representerer derfor Trainee Sør en døråpner for de som ønsker seg arbeidsplass og karriere på Sørlandet.

Møt våre traineer

Even Andreas Lie

Portrett av Even Andreas Lie

Even Andreas Lie. Foto: Kristiansand kommune

Even har studert statsvitenskap og ledelse og har sin andre plassering i Kristiansand kommunes næringsavdeling, Business Region Kristiansand. 

I Business Region Kristiansand jobber han med varierte og spennende oppgaver som er med på å legge til rette for bærekraftig verdiskaping og vekst i Kristiansandsregionen. Han jobber blant annet med digitalisering, utvikling av kutymer og rutiner for internasjonale besøk, samt videreutvikling og koordinering av konsepter og arrangementer.

– Det som er spennende med å jobbe i Kristiansand kommune er at man får muligheten til å jobbe i en stor organisasjon, sammen med dyktige kollegaer med variert bakgrunn, erfaring og kompetanse. Jeg ser frem til å komme tett på næringslivet, og jobbe sammen med næringslivet for å skape og virkeliggjøre nye forretningsmuligheter i regionen.

Kjetil Pettersen

portrett av Kjetil Pettersen

Kjetil Pettersen. Foto: Kristiansand kommune.

Kjetil har studert Økonomi og administrasjon og har sin tredje og siste plassering hos Kristiansand kommunes innkjøpsavdeling. 

I innkjøpsavdelingen jobber han med kommunens anskaffelsesstrategi for de neste årene, og skal skrive en politisk sak. Målet er å forhåpentligvis få kjøre en egen anbudskonkurranse fra start til slutt. 

– Det som har vært spennende til nå har vært å ta del i større prosjekter og være involvert i innkjøpsavtaler med eksterne aktører. Anskaffelser vi gjør påvirker mange mennesker, og det motiverer meg veldig.

Andreas Pedersen Engeset

portrett av Andreas Pedersen Engeset

Andreas Pedersen Engeset. Foto: Kristiansand kommune.

Andreas har studert Music business and Management og har sin første plassering som trainee på Samsen kulturhus. 

Hans hovedfokus er på Samsens kommunikasjon. Her jobber han med å utvikle strategier, lage planer og iverksette tiltak for markedsføring og målrettet kommunikasjon. I tillegg skal han være en del av prosjektet med å utvikle en ny nettside.

– Det mest spennende med å jobbe ved Samsen Kulturhus er at jeg får ansvar for utvikling og implementering av kommunikasjonsstrategier. Det er fint å jobbe med noe jeg synes er så spennende! 

Jobb hos oss

Hva går jobben din ut på?

- Jeg er trainee og jobber som kommunikasjonsrådgiver, i programmet flere i arbeid i Kristiansand kommune.  

Hva er det mest spennende med jobben din?

- Det mest spennende med jobben min er at jeg får være med på mange ulike aktiviteter og at jeg får jobbe med masse forskjellig folk og forskjellige organisasjoner.  

Hva inspirerer deg i jobben din?

- Det som inspirerer meg, er at så mange mennesker samarbeider om å hjelpe de som har havnet utenfor.  

Hvorfor vil du anbefale andre å søke jobb i kommunen?

- Jeg vil anbefale andre å søke jobb i kommunen fordi det er en stor organisasjon, hvor du kan prøve ut mye forskjellig, lære mye nytt, så er det også et godt arbeidsmiljø kommunen. Det er alltid noen å spørre om hjelp, og det er alltid noen å sitte med i lunsjen.