Prosjekt mentorordning i Helse og mestring

Mentorordning for nyansatte

I perioden januar 2024 til mai 2025 skal Helse og mestring pilotere mentorordning i utvalgte tjenester. De aktuelle tjenestene er:

 • Hjemmetjenesten (mentorordning for sykepleiere)
  • Avdeling Kongens
  • Avdeling Posebyen
 • Omsorgssenter (mentorordning for helsefagarbeidere og sykepleiere)
  • Ternevig omsorgssenter
  • Ternevig omsorgsbolig
 • Habilitering (mentorordning for vernepleiere)
  • Østerøya 12
  • Skarpelunden 5
  • Ærfuglveien 10
  • Camilla Colletsvei 4
  • Nordre Hovedgårdsvei 54
  • Kirsten Flagstadsvei 38
  • Dallonaveien 26
  • Gislemyrveien aktivitetshus
  • Kristian 4des gate 95
  • Randesundsgate 14
  • Posebyen aktivitetshus
  • Jegergata 15
  • Langenes

Mentorprogrammet skal bidra til at nye ansatte bevares og erfarne ansatte blir dyktigere. Den nyansatte skal oppleve økt trygghet i rollen og forbedret selvinnsikt / økt innsikt i eget potensiale. Mentor får økt kompetanse innen kommunikasjon og veiledning, og får ta del i den nyansattes kompetanser og synspunkter.

Vi ønsker også å:

 • Bidra til å sikre god erfaringsdeling og kunnskapsoverføring mellom erfarne mentorer og nyansatte
 • Gi nye nyansatte en trygg og fortrolig partner for egen utvikling, og samtidig utfordre mentorene i å være gode, trygge og utfordrende læringspartnere
 • Bygge opp under ønsket kultur- og kompetanseutvikling i kommunen

 

Nyansatte vil få mentor ved ansettelse og inkluderes i et mentorprogram det første året. I mentorprogrammet er det oppført jevnlige samtaler mellom mentor og mentee (nyansatt). Både mentor og mentee vil delta på halvårlige mentorsamlinger sammen.

Etter prosjektperiodens slutt vil det vurderes om mentorordningen skal videreføres og eventuelt implementeres.

Har du spørsmål til mentorordning kan følgende personer kontaktes:


Prosjektleder:
Silje Bostrøm Gitlestad

Hjemmetjeneste avdeling Kongens og Posebyen:
Monica Stray Skistad 

Ternevig omsorgssenter:
Karin Bjørndal 

Ternevig omsorgsbolig:
Monica Reinertsen 

Habilitering sentrum:
Margrete Helleland Meberg