Hvorfor kommunen?

Det er mange gode grunner til å skaffe seg jobb i kommunen. Faglig utvikling er en av dem.

Hvorfor jobbe hos oss?

Du vil arbeide og utvikle deg på lag med flere

I Kristiansand kommune er vi et kollegium på 9.300 mennesker. Det er det største laget på Sørlandet. Et godt lag består av forskjellige mennesketyper som har variert bakgrunn, erfaring og kompetanse, og som jobber godt sammen. Vi er et mangfold av ansatte i et mangfold av jobber, som skaper gode løsninger for- og sammen med innbyggerne. Vi deler tre ufravikelige verdier om å være på lag, om å ha ting på stell og være på hugget når det gjelder samhandling og nytenkning. Da vil vi også trives mye bedre i det daglige. Sammen og hver for oss.

Du liker at ting er på stell

Kristiansand kommune er en veldrevet organisasjon med høy grad av trivsel som leverer gode tjenester og resultater. Over 80 posent av våre medarbeidere er fornøyd med arbeidsmiljøet. Vi har gode og effektive kanaler for informasjonsdeling og samhandling, er åpne om prosesser og er transparente. Vi er ryddige, tar ansvar for våre omgivelser og er i samhandling med hverandre og innbyggerne trygge på at vi forvalter kommunens og våre felles ressurser på best mulig måte.

Du er på hugget og motivert for nye måter å jobbe på

Er du som oss som ønsker å forbedre oss, litt hver dag? Vi er nysgjerrige på andre, på det som virker fremmed og annerledes fordi vi kanskje kan lære noe nytt. Hos oss ser vi alltid etter bedre, mer effektive og bærekraftige måter å jobbe på - for fellesskapet, miljøet og fremtiden. Her har du muligheter til å påvirke fremtidige tjenester og utgjøre en forskjell.

Som arbeidsgiver er Kristiansand kommune i tillegg stolt av å være sertifisert på Likestilt arbeidsliv og jobber aktivt aktivt og målrettet med likestilling, inkludering og mangfold. Ordningen eies av Agder fylkeskommune og har en visjon om et norsk arbeidsliv med likeverdig behandling, likeverdige rettigheter og muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Miljøfyrtårn-sertifisert og jobber aktivt og konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi jobber aktivt for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål

Kristiansand kommune har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. Det kan være:

 • sykepleiere, helsearbeidere og assistenter
 • lærere, barnehagelærere og assistenter
 • rengjøringspersonell
 • ingeniører og sivilingeniører
 • ledere på ulike nivåer
 • fagarbeidere innenfor ulike fag
 • administrative stillinger 

Vi er også glad for å kunne tilby    

 • Meget gode pensjons og forsikringsordninger  
 • Mentorordning for nye ledere  
 • Et aktivt bedriftsidrettslag- med et variert tilbud  
 • Kunstforening  
 • Stipendordning for sykepleiere  
 • Praksisplasser for studenter