Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/fritidsenheten administrerer utleie av lokaler i bydelene. Lokalene leies til kurs, konferanser, bursdagsselskap og fest. Både privatpersoner og lag/foreninger kan leie.

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker, behandle leiesøknader, besvare de og sende ut faktura for leie  samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker.

Fagleder Irina Kolos kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 40 00 19 06 eller 98 60 16 79.
e-post: irina.kolos@kristiansand.kommune.no

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.