Knuden - Kristiansand kulturskole

1500-kulturskolen.jpg

Foto: Knuden kulturskole

Knuden er en kommunal kulturskole for barn og ungdom fra 4 til 20 år. Vi har tilbud innen de fleste kreative fag og uttrykksformer; dans, musikk, teater, visuell kunst, teknologi, film og skapende skriving. Hos oss kan du oppdage helt nye interesser, utvikle dine kunstneriske ferdigheter og få nye venner!

Kulturskolen er et knutepunkt for barn og unge i Kristiansand. Vi er også en av kommunens aller største konsert- og forestillingsprodusenter. I tillegg til egne konsert- og teaterproduksjoner, huskonserter og profilerte kunstutstillinger med elevarbeider, har vi også ansvaret for Den kulturelle skolesekken i kommunen. Kulturskolen er en del av kommunens kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan.

Se våre tilbud på våre nettsider:

Knuden - Kristiansand kulturskole