Knuden – Kristiansand kulturskole

Knuden kulturskole. Foto: Knuden

Foto: Knuden

Knuden er en kommunal kulturskole for barn og ungdom fra 4 til 19 år. Vi har tilbud innen de fleste kreative fag og uttrykksformer; dans, musikk, teater, musikal, visuell kunst, foto film og animasjon. Kulturskolen underviser på 26 forskjellige steder i hele Kristiansand kommune. Kulturskolens hovedbaser er; Knuden – Silokaia, Vågsbygd kultursenter, Søgne skole- og idrettssenter, Sygna kultursenter og Noden. Hos oss kan du oppdage helt nye interesser, utvikle dine kunstneriske ferdigheter og få nye venner. 

Kulturskolen er et knutepunkt for barn og unge i Kristiansand. Vi er også en av kommunens aller største konsert- og forestillingsprodusenter. I tillegg til egne konsert- og teaterproduksjoner, huskonserter og profilerte kunstutstillinger med elevarbeider, har vi også ansvaret for Den kulturelle skolesekken i kommunen. Kulturskolen er en del av kommunens kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan. 

Kulturskolen har hovedopptak med søknadsfrist 1. mai hvert år, men tar også inn elever gjennom hele året om det finnes ledige elevplasser.  

Se alle kulturskolens undervisningstilbud her:

Knuden

Knuden for alle!

Knuden skal nå bredere ut ved å gi tilbud til barn og unge innenfor
flere interessefelt enn i dag – samtidig som man finner nye arenaer for
eksisterende tilbud. Knuden skal levere en blanding av korte kurs og
lengre undervisningsløp, og nye organiseringsformer skal prøves ut i
undervisningstilbudet. For fordypnings-/talentelever utarbeides det
en ny regional modell. Nedenfor finner du Knudens strategiplan for 2022–2029:

Strategi for Knuden – Kristiansand kulturskole 2022–2029