Idrettsanlegg

I Kristiansand er de fleste idrettsanleggene kommunale og vi har et stor utvalg som kan benyttes til trening, fritid og arrangementer.
Leie idrettsanlegg til trening og arrangementer

Du kan bestille leie av kommunens idrettsanlegg til trening og arrangementer gjennom vår digitale bestillingsløsning

Vilkår for kjøp av tjenester på nett

Hvem kan søke treningstid?

Idrettslag i Kristiansand kommune som har medlemskap i Norges Idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen, Norges Bilsportforbund og som har gjennomført Rent Idrettslag kan søke om treningstid i kommunens idrettsanlegg og gymsaler, innenfor opplyste frister på kommunens nettside.

Foreninger, lag og institusjoner i Kristiansand kommune kan søke om treningstid i Aquarama helsebad for å drive medisinsk opptrening og babysvømming, innenfor opplyste frister på kommunens nettside. Det kreves leie. Jfr. vedtatte betalingssatser for Kristiansand kommune.

Hva koster det?

Det er gratis å trene i kommunens idrettsanlegg (med unntak av Aquarama Helsebad, Greipstadhallen, Sørlandshallen og Odderøyhallen) for idrettslag i Kristiansand kommune som har medlemskap i Norges Idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges Bilsportforbund og som har gjennomført Rent Idrettslag. Bedriftsidrettslag, foreninger, private og institusjoner må betale leie. Jfr. vedtatte betalingssatser for Kristiansand kommune.

Det er gratis å arrangere idrettsarrangement i kommunens idrettsanlegg (med unntak av Aquarama helsebad og idrettsbasseng, Greipstadhallen, Sørlandshallen og Odderøyhallen) for idrettslag i Kristiansand kommune som har medlemskap i Norges Idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges Bilsportforbund og som har gjennomført Rent Idrettslag. Bedriftsidrettslag, foreninger, private og institusjoner må betale leie. Jfr. vedtatte betalingssatser for Kristiansand kommune.

Det er egne priser for leie av kommunens idrettsanlegg til toppidrett og arrangementer. Jfr. vedtatte betalingssatser for Kristiansand kommune. Administrasjonen har fullmakt til å fastsette leiebeløp for engangsarrangementer.

Søknadsfrister

Innendørs idrettsanlegg

Gjelder for perioden skolestart til skoleslutt. Søknadsfrist 1. mai.

Utendørsanlegg

For perioden fra november til ut april vintertrening. Søknadsfrist 1. oktober.
For perioden fra april til ut oktober sommertrening. Søknadsfrist 26. februar


Sommertrening innendørs idrettsanlegg

Treningsplanen for inneværende sesong gjelder til skoleslutt

Ønsker dere trening i perioden om sommeren må dere søke om sommertreningstid. Søknadsfrist: 01.juni

Ordinær sesongtrening starter ved skolestart

Sørlandshallen

For perioden november og ut mars  Søknadsfrist 01. oktober. For perioden utover dette er søknadsfrist fortløpende.

Prioriteringer for tildeling av treningstid

I Kristiansand kommune legges følgende vekting til grunn ved tildeling av treningstid:

Aktive medlemmer fordelt på alder

  • 6 - 12 år 1/3
  • 13 - 25 år 2/3
  • 26 år + 1/3

Idrettens lokale forankring og geografisk nærhet for barn og ungdom skal vektlegges. Så langt det lar seg gjøre skal barn 6 – 12 år tildeles treningstid i ukedager kl. 16 – 20, ungdom 13 – 19 år kl. 16 – 21. Klubbene skal utnytte tildelt treningstid, slik at flest mulig får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser. Ubenyttet treningstid skal meldes inn til kommunen. Bytte av treningstid skal meldes inn til kommunen.

Skolesvømming

Kristiansand kommune tilbyr mulighet for skolesvømming mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 16.00. Skolesvømmingen følger skoleruta.

Søknadsskjema skolesvømming

Utleiereglement og priser

Utleiereglement

Priser

Vilkår for kjøp av tjenester på nett

Branninstrukser

Som eier er kommunen forpliktet til å utarbeide branninstrukser for alle idrettsanlegg, og gjøre disse samt branntegninger kjent for alle leietakere.  Under hvert anlegg finner dere instrukser og tegninger.  Ved leieavtale skal leier signere på at dokumentene er lest og branntegninger gjennomgått.  I brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 7 "Tiltak ved store arrangement" er i tillegg arrangør forpliktet til, i god tid før arrangementet, å informere kommunen og brannvesen om type arrangement.  Slik at kommunen kan kreve nødvendige opplysninger for å vurdere faren for brann og og evt fastsette nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.


Veiledning til forskrift om brannforebygging.  Gjeldende fra januar 2016.