Kunnskapsby- og næringsnettverket

Denne siden er under oppussing.

Bilde tatt fra storbynettverksmøte i Kristiansand i 2022.Foto: Business Region Kristiansand

Bilde tatt fra storbynettverksmøte i Kristiansand i 2022. Foto: Business Region Kristiansand

Kunnskapsby- og næringsnettverket

Storbynettverket oppstod i 2009 i forbindelse med at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand samarbeidet om et storbyforskningsprosjekt om universitetsbyers vertskapsrolle. Det startet som et samarbeid mellom næringsavdelingene fra byene, men fra 2014 ble det delt i to nettverk, ett for næringsavdelingene og ett for personer med ansvar for universitetsbysamarbeidet. Det er dette siste nettverket som er videreført som storbyenes samarbeid om vertskommunerollen for universitet, også kalt «kunnskapsbynettverket».

Etter hvert har flere storbyer blitt medlemmer, og nettverket har de siste årene også invitert med representanter fra universiteter og høyskoler i sin by.