Universitetsbyen Kristiansand

Universitetsbyen Kristiansand skal preges av kultur for samskaping, nærhet mellom universitet og by, tett samspill mellom universitetet og samfunns- og arbeidsliv og en nyskapende gründerkultur.

Med universitetsby («UniverCity)») menes byer der universiteter, kommuner og region, sykehus, kultur- og næringsliv har omfattende og systematisk samarbeid for kompetansebygging, byutvikling og innovasjon. Arbeidet med universitetsbyen Kristiansand har pågått i en årrekke. I 2010 startet samarbeidet mellom Kristiansand kommune og Universitetet i Agder for å utvikle Universitetsbyen Kristiansand. Litt etter litt har også næringslivet og andre aktører tatt del i arbeidet. 

Strategi for Universitetsbyen Kristiansand mot 2030

Strategi for Universitetsbyen Kristiansand mot 2030 ble vedtatt i oktober 2018 av både styret ved UiA og bystyret i Kristiansand. Strategien gjelder for Kristiansand som vertskapsby og må ses i sammenheng med andre regionale strategier og planer.  

Strategiens visjon er:

Universitetsbyen Kristiansand – med kultur for samskaping.  

Universitetsbyen Kristiansand skal preges av: 

 • Nærhet mellom universitet og by.
 • Samspill mellom universitet og samfunns- og arbeidsliv.
 • Nyskaping og gründerkultur.

Ønsket situasjon i Universitetsbyen Kristiansand i 2030 er: 

 • Kristiansand har sterk tiltrekningskraft på motiverte studenter, kompetent arbeidskraft og virksomheter. 
 • Kristiansand har en særegen og åpen samarbeidskultur mellom universitetsmiljø, kommune og region, sykehus, næringsliv, kulturliv og frivillige organisasjoner. 
 • Det er god kontakt mellom aktørene og en måte å tenke og samhandle på som bidrar til felles styrking, økt kraft og utvikling av den enkelte aktør og av regionen. 
 • Kristiansand er preget av samskaping. Dette tankesettet bidrar til økt kunnskap og forståelse, gir nye perspektiver, bedre løsninger, innovasjon og drivkraft til å løse komplekse utfordringer. 

Handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand 2020-2024

Det er utarbeidet en handlingsplan til strategien som gjelder for den første fireårsperioden. Den er strukturert på sammen måte som strategien og består både av konkrete tiltak og av forslag som skal vurderes og utredes. Handlingsplanen ble vedtatt av formannskapet i Kristiansand den 18. mars 2020 og av universitetsstyret ved UiA 13. mai 2020. 

Strategien og handlingsplanen følges opp av faste samarbeidsmøter: 

 • Samarbeidsrådet: Årlig møte mellom Kristiansand som vertskommune, utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjoner: UiA, NLA Gimlekollen, Ansgar høgskolen, Noroff høyskolen, Fagskolen, Studentsamskipnaden i Agder, STA, Studentrådet, Agder fylkeskommune.   
 • UiA-ledelsen møter i Formannskapet i Kristiansand kommune årlig. 
 • Ordfører/kommunedirektør møter i UiA-styret annethvert år.  
  Ordfører/ kommunedirektør møter i dekanmøtet annethvert år. 
 • Kommunedirektør og universitetsdirektør møtes formelt hvert halvår. Ad- hoc kontakt kommer i tillegg.
 • Ordfører/ kommunedirektør møter rektor/universitetsdirektør regelmessig hvert halvår.

Alle disse faste møtene forberedes i samarbeid av en kontaktperson fra UiA og en fra Kristiansand kommune.   

Her finner du 

Ta kontakt for nærmere informasjon

 • Kristiansand kommune:  
  Rådgiver Anne Aunevik på e-post eller telefon 48 13 30 24.
 • Universitetet i Agder: 
  Underdirektør Eli Skaranger på e-post eller telefon 91 87 35 22.