Frivillig arbeid og samfunnsengasjement

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg som frivillig, samt en oversikt over frivillige lag og foreninger i kommunen.

Foto: Envato Elements

Slik blir du frivillig

Å være frivillig er meningsfullt, gøy, sosialt, og læringsrikt. Du kan gjøre en viktig innsats i lag og foreninger, på arrangementer eller i samarbeid med kommune. Det finnes flere måter å melde deg som frivillig. Enten kan du kontakte lag og foreninger direkte, eller så kan du søke i databasen til frivillig.no 

Frivillig.no

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle der frivillige organisasjoner, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de ønsker frivillige til. Her finner du frivillige oppdrag i kommunen, og informasjon om ulike organisasjoner. 

Lag og foreninger

Det er et stort og mangfoldig frivillig engasjement gjennom lag og foreninger i alle deler av kommunen vår. Her finner du oversikt over frivilligheten i kommunen, som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret