Arbeids- og næringsliv

Et mangfoldig næringsliv og klynger i verdensklasse gir spennende karrieremuligheter. Kristiansandsregionen har en lang og stolt industritradisjon og har drevet internasjonal handel i århundrer.

Foto: Tor Erik Schrøder

Teknologi og kompetanse for fremtidens løsninger

Kristiansand byr på sterke kompetansemiljøer, næringsklynger og virksomheter som har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse og opparbeidet en kompetanse som få kan matche. Du skal ikke se bort ifra at virksomheter fra vår region er mer kjente ute i verden enn de er her hjemme.

Kristiansandsregionen er blant de toneangivende i landet innenfor fornybar energi. Hvor store, naturgitte vannkraftressurser, et ledende kraftkonsern og banebrytende solcelleindustri gir muligheter for innovasjon og bærekraftig verdiskaping for fremtiden. Nye energiformer får stadig større spillerom. Batteriutvikling i Arendal, hydrogen i Kristiansand og havvind fra Nordsjøen er nye industrieventyr som er i gang. Våre bedrifter leverer råvarer og teknologi for fremtidens løsninger.  

Sørlandet er stedet for gode opplevelser, sommer som vinter. Det er det reise-, kultur- og opplevelsesnæringen som står for. Store aktører som setter gjestens opplevelse høyt, som er opptatt av utvikling og tar i bruk teknologien for å finne de aller beste løsningene. De gir gjestene det de ikke visste de ønsket seg.  

Regionen har en stor offentlig sektor med kommune, fylkeskommune, statsforvalter, universitet og sykehus. Dette sikrer et bredt arbeidsmarked innenfor utdanning, helse og offentlig forvaltning.  

Næringsforeninger og klynger i regionen

Nært samarbeid mellom universitet, næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv styrker et vitalt gründermiljø, innovasjon og kompetanseutvikling blant annet innenfor grønn teknologi, IKT, kultur og velferd.

Ønsker du å bli bedre kjent med arbeidsmulighetene underveis i utdanningsløpet vil vi anbefale å følge med på hjemmesidene og de sosiale kanalene til næringsforeninger og klynger i regionen, som er nevnt nedenfor. 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Landsdelens største næringsforening som også er bransjeoverskridende. Tilbyr møteplasser og nettverksmuligheter og arrangerer en rekke kurs og konferanser. Næringsforeningens hjemmeside finner du her

GCE Node

Verdensledende teknologiklynge med leveranser til den globale energi og maritime industri. Historisk vært leverandører til olje- og offshorevirksomhetene, men er nå klar for leveranser på havvindmarkedet. Ingen kjenner havet bedre enn disse. Ulike bransjerettede kurs og konferanser. GCE Node sin hjemmeside finner du her

NCE Eyde

Næringsklyngen for prosessindustrien på Sørlandet. Til tross for at mange av bedriftene har de mest miljøvennlige prosessene i verden jobber bedriftene sammen for å bli enda mer bærekraftige for å sikre konkurransekraften. Ulike bransjerettede kurs og konferanser. NCE Eyde sin hjemmeside finner du her.

Visit Sørlandet

Visit Sørlandet samler bedriftene innenfor reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen. Samarbeid og kompetanseutvikling mellom bedriftene gjør de mer konkurransedyktige. Ulike bransjerettede kurs og konferanser.

Digin

Næringsklyngen for IKT-virksomhetene i landsdelen. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Kompetanse, nettverk og innovasjon er stikkord for det aktiviteter i klyngen. Bransjerettede konferanser, kurs og aktiviteter. Digin sin hjemmeside finner du her

Business Region Kristiansand

Business Region Kristiansand er kommunens næringsavdeling, som tilrettelegger for regionens næringsliv og bidrar på temaer og oppgaver som faller litt mellom de andre aktørene. Business Region sin hjemmeside finner du her

Gründermiljøer

Hvis det er gründermiljøene som frister er UiA Nyskaping et godt alternativ for deg som student. Utenfor campus er det spennende å følge med på Bølgen bærekraftsenter, CoWorx og Innoventus Sør, som alle er ulike gründermiljøer.  

UiA Nyskaping

Bølgen bærekraftsenter

CoWorx 

Innoventus Sør