Vigsel

Vigsler gjennomføres i kommunal regi av Kristiansand kommune for innbyggere i Kristiansand.

Kristiansand kommune tilbyr borgerlig vigsel for egne innbyggere, personer som ikke er bosatt i Norge og andre som ønsker å vie seg i vår kommune.
Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold for å kunne gifte seg i Norge.

Vigselen vil foregå i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 i Kristiansand.

280A9544.jpg280A9547.jpg280A9540.jpg

Vigsel i ordinær vigselstid og sted

Kristiansand kommune tilbyr vigsel mandag-fredag mellom
kl. 09.00 og kl. 15.30.

Vigselen vil foregå i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 i Kristiansand.

I vigselsrommet er det garderobe, musikkanlegg og sitteplass til 30 gjester.
For innbyggere i Kristiansand vil vigselen være kostnadsfri. Dette gjelder også utenlandske statsborgere som ikke har bosted i Norge.

Vigselen er også kostnadsfri et annet sted når den ene eller begge ektefolkene, av medisinske årsaker, eller andre særlige grunner, ikke kan møte i Rådhuskvartalet.

Når ingen av ektefolkene er bosatt i kommunene blir de pålagt å betale en fast pris, kr. 1.000.

Det er personer oppnevnt av bystyret som foretar vigselen.

Vigsel utenom ordinær vigselstid og sted

Kristiansand kommune kan også tilby vigsler utenom ordinær vigselstid etter avtale.

Ekteparet må betale en fast pris kr. 2.500 for gjennomføring av vigsel utenfor ordinært vigselstilbud.

I tillegg må ekteparet bekoste de faktiske utgifter fullt ut når vigselen gjennomføres utenfor Rådhuskvartalet og/eller ordinært vigselstilbud.

Hva skjer på vigselsdagen

Dere møter til avtalt tidspunkt, for først å legitimere dere.

Seremonien ved en borgerlig vigsel varer inntil 15 minutter.  Vigsler leser her en lovfestet tekst for borgerlig vigsel, og dere som brudepar blir spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller.

Etter dette er det anledning til å utveksle ringer.  

Og til slutt undertegner dere som brudepar, vigsler og vitner vigselsprotokollen.  

Ønsker dere kreative eller kunstneriske innslag? Dette er fullt mulig, og avtales i forkant. 

Prøvingsattest

Før gjennomføring av vigsel må det foreligge gyldig prøvingsattest. I tillegg må egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut og sendes Skatteetaten. Skatteetaten foretar så en prøving om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Skatteetaten med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil Skatteetaten utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene.

Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til Skatteetaten.

Bestilling av vigsel

Du kan søke om ønsket tid for borgerlig vigsel hos kommunen, ved å rette henvendelse til:
vigsel@kristiansand.kommune.no

I e-posten må det stå:
Dato for ønsket vigsel.
Fullt navn, adresse og fødselsdato.
Spesielle behov og eventuelle ønsker.
Ønskes vigsel gjennomført på norsk, engelsk eller fransk? 

Hvis en av ektefolkene eller begge ektefolkene har behov for tolk, må vi få beskjed i god tid før vigselsdagen.  Hvilket språk?

Utveksle ringer?

Vitner: ved behov kan kommunen, innenfor ordinær åpningstid, stille med vitner.
Etter at kommunen har mottatt henvendelsen og gyldig prøvingsattest vil dato og tidspunkt bli endelig bekreftet.

Datoer hvor det ikke gjennomføres vigsler i 2023:

23. - 31. desember

Datoer hvor det ikke gjennomføres vigsler i 2024:

1. januar

23. mars til og med 1. april

1. mai

9. til og med 11. mai

17. til og med 20. mai

Uke 28 og 29: kun lørdager

Uke 30

23. - 31. desember

Datoer hvor det ikke gjennomføres vigsler i 2025:

1. januar

12. - 21. april

1. - 4. mai

17. mai

29. - 31. mai

7. - 9. juni

Uke 29 og 30: lørdager

24. - 31. desember