Torv- og gatesalg og standområder

Arrangementskoordinator
Besøksadresse:
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost: post.arrangement@kristiansand.kommune.no

Årskontrakt på torvet

Ønsker du fast salgsplass på torvet? Areal leies ut på sesongbasis: sommersesong fra 1. april til 30. september, vintersesong fra 1. oktober til 31. mars (eks desember) og julebyen som foregår i desember.
Pris for sommersesong kr. 10.000. Avtale gjøres med innbyggertorget.

Tilfeldig gatesalg

Det tilbys tre avgiftsbelagte salgsplasser i Markens gate, i tillegg til tilgjengelige salgsplasser på Torvets øvre del. Salgsplassene i Markens gate er ikke tilgjengelige i tidsrommet 15. juni til 15. august.
Tildeling av salgsplass foregår ved oppmøte på innbyggertorget. Det leies ut for en dag av gangen, og det må forskuddsvis betales en administrasjonsavgift pr. dag fastsatt av bystyret.

Hvis du ønsker å selge på lørdager, må gebyret betales på fredagen. Innbyggertorget ligger i Rådhuskvartalet i Rådhusgata 18 og har åpent fra kl. 8.00 - 15.30. Det er også innbyggertorget som anviser salgsplass.

I tillegg tilbys avgiftsbelagte salgsplasser på Torvet for tilfeldig gatesalg. Hvor mange plasser varierer, avhengig av aktivitet på torvet. Alle salgsboder/salgsvogner/telt/biler som ikke er fast på Torvet inngår i benevnelsen tilfeldig gatesalg. Enhetene skal være mobile og ikke større enn 2,5x5 meter (drag/hengerfeste ikke medregnet) og ikke overstige 3 meters høyde. Større mobile enheter får tildelt annen plass på øverste del av Torvet. Tildeling og anvisning av salgsplass foregår ved oppmøte på innbyggertorget etter "førstemann til mølla" prinsippet. Det er ikke anledning å starte opprigg før etter salgsplass er anvist.
Pris pr. dag 2020: kr. 200,- (kr. 500,- pr. dag dersom du selger fra bil på torvet). Kvittering skal alltid kunne forevises på salgsstedet. Store mobile enheter (lengde over 5 meter) får kun tildelt plass helt øverst på Torvet.
Forretningene kan låne ut eget salgsareal til stands, lotteri og vaffelsalg der inntektene går til ideelle formål. Forretningene gir skriftlig tillatelse som godkjennes av mattilsynet når dette er nødvendig.

Gateartister

Gateartister som ønsker å spille/opptre i Markens gate eller annet sted i Kristiansand skal innhente tillatelse på innbyggertorget. Det vil i løpet av en dag være tillatt å spille i inntil 120 minutter, fordelt på tre plasser. Maks 40 minutter på samme sted. I Markens gate tillates kun akustisk spilling.
For musikanter med høyttalere/forsterkere tildeles spilletid på Torvet. Støynivået skal til enhver tid ligge under de til enhver tid gjeldende støygrenser som slik spilling Salg av egenproduserte CD-er og andre effekter relatert til artistvirksomheten er tillatt.
Gateartister må kunne legitimere seg.

Standvirksomhet

Det er avsatt tre områder i Markens gate (gågata) til gratis standvirksomhet. Dvs. oppstilling av plakater, utdeling av løpesedler m.v. for ideelle, humanitære, religiøse og politiske organisasjoner.
Standvirksomheten skal være opplysningsvirksomhet overfor publikum.
Det er ikke anledning for kommersielle aktører å ha standvirksomhet i Markens gate (gågata)/Kvadraturen. Utdeling av vareprøver (sampling) i Markens gate/Kvadraturen er ikke tillatt uten å ha sendt søknad på forhånd. Utdeling av flyers er ikke tillatt.
Ønsker du tillatelse til å bruke standområdene, sender du en skriftlig henvendelse til innbyggertorget. Du kan få tillatelse til standvirksomhet inntil to dager i samme uke for samme søker. Det er anledning til å søke om standplasser for flere uker om gangen i en og samme søknad. Salg av lodd, brosjyrer, aviser, emblemer og lignende som inngår i opplysningsvirksomhet over publikum, er tillatt.

Brosjyre

Ordensregler gågate og torvet