Veteranforeninger

Kommunen jobber for et godt samarbeid med veteranorganisasjoner, nabokommuner og andre offentlige instanser, og særlig med lokale militære avdelinger med tanke på tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner. 

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Det er opprettet flere foreninger blant forsvarsveteraner i Kristiansand. Her er det mange som har nytte og glede av å treffe mennesker som har opplevd det samme som en selv, og kan dele erfaringer, råd og omsorg.

Lenker til eksterne ressurssider