Markering av 8. mai

Kristiansand kommune ved ordføreren har siden 2013 arrangert mottakelse for veteranene fra Kristiansand på frigjørings- og veterandagen. De siste årene har også veteraner fra omkringliggende kommuner blitt invitert, da det ikke har vært tilsvarende arrangementer i deres kommuner.

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Årets frigjørings- og veterandag markeres med kransenedleggelser, taler, salutter og arrangementer ved flere minnesmerker i kommunen. Program og mer informasjon finner du her:

Program 2024

 • Klokken 10.00: Kransenedleggelse ved Årosstranda og Tveit kirke.
 • Klokken 11.00: Kransenedleggelse ved Greipstad kirke og Søgne kirke.
 • Klokken 12.00: Salutt fra Odderøya.
 • Klokken 12.30: Kransenedleggelse ved Kristiansand stadion. 
 • Klokken 13.00: Kransenedleggelse på toppen av Odderøya. 
 • Klokken 13.30: Kransenedleggelse ved Oddernes kirke og Flekkerøy kirke.
 • Klokken 14.00: Kransenedleggelse ved Kristiansand kirkegård, og kransenedleggelse og markering ved Arkivet. 
 • Klokken 17.00: Arrangement i Tresse ved veteranmonumentet.

Kransenedleggelse og markering ved Arkivet

Klokken 14.00 blir det tale ved Jørgen Watne Frydnes, rådsleder ved Arkivet. Det blir ungdomsappell ved Naomi Alexandra Aboagye, elev ved Grim skole. Det blir sang og musikk ved Hilde Hefte og Vidar Bø. Kommunen kommer med krans og hornblåser. 

Klokken 15.00 blir det bokpresentasjon ved Thorbjørn Jagland, som har skrevet "Ti år for Europa".

Les mer om arrangementet her

Arrangement i Tresse klokken 17.00

 • Tveit Union Musikkorps spiller.
 • Sang ved Bjøro Hildebrandt.
 • Velkommen ved ordfører Mathias Bernander.
 • Tale ved kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
 • Salutt ved Christianssand Artillerie Compagnie.

Årets program for veteraner

Kristiansand kommune, Forsvaret og veteranorganisasjonene ønsker å hedre alle utenlandsveteraner fra Kristiansand og nabokommunene med et arrangement onsdag 8. mai 2024.

Veteranene inviteres til til mottakelsen sammen med ledsager. Påmelding gjøres til ordførerens kontor på e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no eller på telefon: 90 10 67 45. Påmeldingsfrist er 3. mai.

Veteranene oppfordres til å stille med medaljer.

Klokken 17.00

Arrangement i Tresse ved veteranmonumentet

 • Tveit Union Musikkorps spiller.
 • Sang ved Bjøro Hildebrandt.
 • Velkommen ved ordfører Mathias Bernander.
 • Tale ved kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
 • Salutt ved Christianssand Artillerie Compagnie.
Klokken 18.00

Mottakelse ved Christiansholm festning                        

 • Medaljeseremoni.                                    
 • Tale ved politiker og tidligere statsminister, stortingspresident og utenriksminister Torbjørn Jagland.                                  
 • Underholdning og bevertning.

Arrangør: Kristiansand kommune
Samarbeidspartnere: Stiftelsen Arkivet, Forsvaret, NROF, NVIO, HKH Kronprinsregent Frederiks Laug af 1788, Kristiansand orlogsforening og SIOPS.

Velkommen!