Markering av 8. mai

Kristiansand kommune ved ordføreren har siden 2013 arrangert mottakelse for veteranene fra Kristiansand på frigjørings- og veterandagen. De siste årene har også veteraner fra omkringliggende kommuner blitt invitert, da det ikke har vært tilsvarende arrangementer i deres kommuner.

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Markering 8. mai 2023

Årets frigjørings- og veterandag markeres med kransenedleggelser, taler, salutter og arrangementer ved flere minnesmerker i kommunen. Program og mer informasjon finner du her:

Program 2023
Klokken 10.00

Kransenedleggelse ved Årosstranda

Ungdomsskoleelevene Emilija Milovanovic og Eliana Girma holder tale og legger ned krans.

 

Kransenedleggelse ved Flekkerøy kirke

Klokken 11.00

Kransenedleggelse ved Greipstad kirke

Ungdomsskoleelev Anja Camilla Dybel Stray holder tale og legger ned krans.

 

Kransenedleggelse ved Søgne kirke

Ungdomsskoleelevene Murata Ziad Ibrahim og Are Johan Moseid holder tale og legger ned krans.

Klokken 11.45

Kransenedleggelse ved Oddernes kirke

Ungdomsskoleelev Maria Aaby Ranneberg holder tale og legger ned krans.

Klokken 12.00

Salutt fra Odderøya

Klokken 13.00 Kransenedleggelse på toppen av Odderøya
  Kransenedleggelse ved Tveit kirke
Klokken 14.00 Kransenedleggelse ved Kristiansand stadion
  Kransenedleggelse ved Kristiansand kirkegård
Klokken 15.00 Kransenedleggelse ved Arkivet
Klokken 16.00 "En samtale om håp" på Arkivet
Klokken 17.00

Arrangement i Tresse ved Veteranmonumentet

 • Tveit Union Musikkorps spiller.
 • Sang ved Bjøro Hildebrandt, sekkepipe ved Johnny Hansen og Jo Villiam Drivdal.
 • Velkommen ved ordfører Jan Oddvar Skisland.
 • Tale ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 
 • Salutt ved Christianssand Artillerie Compagnie.

Arrangør: Kristiansand kommune
Samarbeidspartnere: Stiftelsen Arkivet, Forsvaret, NROF, NVIO, HKH Kronprinsregent Frederiks Laug af 1788, Kristiansand orlogsforening og SIOPS.

Arrangement for veteraner 2023

Kristiansand kommune, Forsvaret og veteranorganisasjonene ønsker å hedre alle utenlandsveteraner fra Kristiansand og nabokommunene med et arrangement mandag 8. mai 2023.

Veteranene inviteres til til mottakelsen sammen med ledsager. Påmelding gjøres til ordførerens kontor på e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no eller på telefon: 90 10 67 45. Påmeldingsfrist er 3. mai.

Veteranene oppfordres til å stille med medaljer.

Klokken 17.00

Arrangement i Tresse ved Veteranmonumentet

 • Tveit Union Musikkorps spiller.
 • Sang ved Bjøro Hildebrandt, sekkepipe ved Johnny Hansen og Jo Villiam Drivdal.
 • Velkommen ved ordfører Jan Oddvar Skisland.
 • Tale ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 
 • Salutt ved Christianssand Artillerie Compagnie.
Klokken 18.00

Mottakelse ved Christiansholm festning                        

 • Medaljeseremoni.                                    
 • Tale ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.                                   
 • Underholdning og bevertning.

Velkommen!