Om mat og sånn

Et frivillig, lavterskel tilbud for ungdom som har spiseforstyrrelser eller et anstrengt forhold til mat og kropp.

Målgruppe:  Ungdommer i alderen 13-24 år som selv opplever at fokus på mat og kropp tar for stor plass i livet, uavhengig av diagnosekriterier. 

Tidlig inn 

Vi håper å komme tidlig inn og forebygge utvikling av spiseforstyrrelser. Vi oppfordrer derfor både ungdom og foreldre til å ha lav terskel for å ta kontakt.  

Vi tilbyr: 

  • Individuell oppfølging av ungdom med milde til moderate symptomer
  • Foreldrestøtte og veiledning
  • Veiledning til samarbeidspartnere   

Tilbudet er gratis og på dagtid. Hyppighet og varighet av oppfølging varierer etter behov.  

Ansatte 

De ansatte er helsesykepleier og klinisk ernæringsfysiolog med etterutdanning og erfaring innen spiseforstyrrelser. Ved behov samarbeides det med psykolog og kommuniseres med fastlege for videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.  

Kontakt oss

Kontakt oss direkte på telefon 48 10 50 38, eller via helsesykepleier på skolen/helsestasjon for ungdom.   

Telefonen besvares på dagtid når vi har anledning. Får du ikke kontakt, ringer vi tilbake.    

Besøksadresse:  
Tollbodgata 22, 3. etasje  
Telefon: 48 10 50 38