Om mat og sånn

Tilbudet er for ungdom i alderen 13 til 24 år som har et anstrengt forhold til mat og kropp.

Vi tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Grupper
  • Veiledning

Målgruppe: Ungdommer som opplever at tanker om mat og kropp tar for stor plass i livet.

Tilbudet er en del av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, det er gratis og på dagtid.

Dette er et frivillig tilbud hvor ungdommene selv kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller helsestasjon for ungdom i Kristiansand, uavhengig av folkeregistrert adresse.

Samtaler og grupper

Varighet og hyppighet på samtalene er individuelt etter behov. For de som ønsker det, tilbys også grupper som omhandler kroppsbilde og selvfølelse.

De ansatte er helsesykepleier og klinisk ernæringsfysiolog med spesialkompetanse innen spiseforstyrrelser. Ved behov, samarbeides det med psykolog og kommuniseres med fastlege for videre henvisning til spesialisthelsetjenesten

Tidlig inn

Vi ønsker å komme tidlig inn og forebygge utvikling av spiseforstyrrelser. Vi oppfordrer derfor både ungdom og foreldre til å ha lav terskel for å ta kontakt.

Kontakt oss

Kontakt oss via helsesykepleier på skolen eller via helsestasjon for ungdom.

Vi kan også kontaktes direkte på telefon 48 16 58 84. Telefonen besvares når vi har anledning. Får du ikke kontakt, ringer vi tilbake. 

Helsestasjon for ungdom

Aquarama, Tangen 8, 2. etasje

Telefon: 482 24 395

Send e-post