Rusforebygging

KORT FORTALT

Vi kan svare på spørsmål knyttet til:  

  • Rus og avhengighet  
  • Rusforebygging  
  • Hjelpetiltak i Kristiansand 
  • Rusfeltet 

Vårt tilbud

  • Undervisning og møteledelse om rusrelaterte tema til skoler, organisasjoner, foreldregrupper, utdanningsinstitusjoner og andre.
  • Hjelp til planlegging av rusforebyggende arbeid rettet mot foreldre, frivillige og voksne som jobber med, eller er mye sammen med, barn og unge. 
  • Vi drifter nettsiden og svartjenesten i ungrus.no  
  • Vi er et tilbud for alle i Kristiansand.
  • Ta kontakt på telefon eller e-post.

 

 

Kontaktinformasjon

Rusforebygging

Benny Klokkervold 
Telefon: 930 46 183
Besøksadresse: Rådhusgata 16 
 

Anne Wivestad 
Telefon: 930 45 684
Besøksadresse: Rådhusgata 16