Jegersberg gård

KORT FORTALT

  • Jegersberg gård er et rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige
  • Det består av et fellesskap av mennesker som bor og arbeider sammen
  • Jegersberg gård er et rus og medikamentfritt tilbud
  • Her får du den tiden du trenger!

Hvem er vi?

Jegersberg gård er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Her bor du og blir en del av et fellesskap og et nettverk. Du får individuell oppfølging gjennom vår mentorordning, og opplever en hverdag fylt med arbeid og positive opplevelser. Etter hvert tar du selv mentoransvar for nye som flytter inn på gården. Vi vet at en vellykket rehabilitering er avhengig av nok tid. Her kan du bruke den tiden du trenger.

imagejk47f.png

 

Fire virkningsfulle elementer

På Jegersberg tilbyr vi rehabilitering med fire virkningsfulle elementer: Tid, mentor, fellesskap og kvalifisering er det som bestemmer retningen for Jegersberg gård og beboere som bor der.

Tid

Alle som flytter inn på Jegersberg gård får bruke den tiden de trenger. Kommunen man kommer fra må si ja til minimum tre år slik at alle har det samme utgangspunktet når de flytter inn. Det tar tid å lære seg å leve et rusfritt liv, få et nytt nettverk, ny døgnrytme, lære å arbeide og holde orden. Å bygge opp en ny identitet tar lang tid.

Mentor

En mentor er en som har gått veien før deg. Gjennom egenerfaring fra egen tid på gården er mentor en viktig støttespiller for deg mens du bor på Jegersberg.

Fellesskap

Det er viktig med felleskapet på gården. Vi arbeider sammen, tar viktige beslutninger sammen, lever sammen, spiser sammen og ikke minst så er fellesskapet godt å ha når det er vanskelige dager.

Kvalifisering

Gjennom å bo på Jegersberg gård over flere år vil du opparbeide deg kompetanse som du tar med deg videre i livet. Det er erfaring fra daglig arbeid, matlaging, renhold i huset, jobbe i team, samt har en god orden på økonomien. Når du flytter ut fra Jegersberg gård skal du ha egen jobb og egen bolig.

Målgruppe og inntak

  • Du må være over 18 år og ha en langvarig rusavhengighet.
  • Rehabilitering på Jegersberg gård er for deg som må bruke tid til å lære deg å leve et rusfritt liv.
  • Du må være innstilt på å delta i en aktiv rehabilitering, du deltar i jobb og i felleskapet fra den dag du flytter inn.
  • Du må ha tro på at du kan leve og arbeide i et mentorbasert fellesskap som er rus og medikamentfritt.

 

Kontaktinformasjon

Jegersberg gård
Jegersbergveien 12
4631 kristiansand
Mail: post@jegersberggaard.no
Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

 

Nettside: http://jegersberggaard.no/