Hvordan kan vi forstå psykisk helse?

Seminaret «Hvordan forstå psykisk helse?» ble holdt i Kristiansand sommeren 2023. Her presenterte Lucy Johnstone fra den Britiske psykologforeningen «The Power Threat Meaning Framework (PTMF)». Deretter fulgte korte innledninger over seminarets tema fra Trond F. Aarre, Alain Topor og Ottar Ness.

PTMF er et alternativt rammeverk til den psykiatriske diagnosemodellen og er nylig oversatt til norsk og er gjort gratis tilgjengelig på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. På norsk kalles det for Makt-trussel-mening rammeverket (MTMR).

Les mer om MTMR nederst på siden

Seminaret ble arrangert i et samarbeid mellom Kristiansand-, Arendal og Grimstad kommuner, Universitetet i Agder, RVTS-sør, Sørlandet sykehus. Her har vi samlet film av flere innlegg og en paneldebatt.

Lucy Johnstone - PTMF - Del 1

Lucy Johnstone er klinisk psykolog og har arbeidet i psykisk helsetjenester for voksne i en årrekke. Hun er også forfatter av en rekke bøker og publikasjoner som retter et kritisk blikk på den bio-medisinske modellen innen psykisk helsefeltet. De senere årene har hun hatt en nøkkelrolle i arbeidet til den Engelske psykologforeningen med å utforme The Power Threat Meaning framwork (PTMF), et omfattende forskningsbasert alternativ til diagnose-basert psykisk helsevern.

Lucy Johnstone - PTMF - Del 2 

Lucy Johnstone er klinisk psykolog og har arbeidet i psykisk helsetjenester for voksne i en årrekke. Hun er også forfatter av en rekke bøker og publikasjoner som retter et kritisk blikk på den bio-medisinske modellen innen psykisk helsefelt. De senere årene har hun hatt en nøkkelrolle i arbeidet til den Engelske psykologforeningen med å utforme The Power Threat Meaning framwork (PTMF), et omfattende forskningsbasert alternativ til diagnose-basert psykisk helsevern.

 

Trond F. Aarre 

Trond F. Aarre er psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Han er leder for Nordfjord psykiatrisenter der de har utviklet nyskapende lokalbaserte praksiser innen psykisk helsevern. Han har også skrevet flere bøker, blant annet «En mindre medisinsk psykiatri» (2018) og nylig «Hvis Psykisk helsevern ikke fantes» (2022). Hans arbeider utfordrer på ulike måter den dominans den medisinske modell har på psykisk helsefeltet og peker på alternativer.

 

Alain Topor

Alain Topor er professor ved Universitetet i Agder og Universitetet i Stockholm og må regnes som en av de internasjonale pionerene innen recovery forskningen. Hans forskning viser særlig hvordan sosiale og samfunnsmessige aspekter er sentrale, både når det gjelder hva som ligger bak psykiske helseproblemer, og i de bedringsprosesser som kan hjelpe den enkelte ut av det vanskelige. Han har skrevet en rekke bøker og vitenskapelige artikler.

 

Ottar Ness 

Ottar Ness er professor ved Universitetet i Agder og ved NTNU. Hans forskning fokuserer på velferdsmodeller og samarbeidsformer, særlig innen psykisk helse og rus. Medborger-perspektiver, brukerinvolvering og folkehelse står som sentralt i hans bidrag til feltet, og har blant annet stått sentralt i introduksjonen av «relasjonell velferd» i Norge.

Paneldebatt 

Paneldebatt: I tillegg til Lucy Johnstone, Trond F. Aarre, Alain Topor, Ottar Ness var også følgende med:  Ingrid Heimark, sykepleier og skribent/foredragsholder med egenerfaring, Tor Jones, leder Energiverket avd Vågsbygd, Kristiansand kommune, Kristine Dahl Sørensen, psykologspesialist, teamleder og forsker, DPS Austre Agder, SSHF.  

Litt mer om MTMR:

I Makt-trussel-mening-rammeverket forstås de fenomener vi kategoriserer som psykiske lidelser ikke som sykdom, men som meningsfulle responser på opplevde trusler. I dette rammeverket pekes det på at diagnoser og ideen om «psykisk sykdom» innebærer at de sosiale kontekster der fenomenene oppstår tapes av syne.

Det argumenteres for at det er riktigere å snakke om emosjonell smerte, uvanlige opplevelser og problematiske væremåter, der disse livsuttrykkene forstås som den enkeltes responser for å håndtere ulike former for makt som oppleves truende.

Rammeverket er nylig oversatt til norsk og er gratis tilgjengelig på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Arrangører for seminaret var: Kristiansand-, Arendal og Grimstad kommuner, Universitetet i Agder, RVTS sør, Sørlandet sykehus.