Feltsykepleien

KORT FORTALT

 • Feltsykepleien er et lavterskel helsetilbud til narkotikabrukere i Kristiansand kommune. 
 • Tilbudet er ment for personer som har vanskelig for å benytte seg av det ordinære helsetilbudet i kommunen. 

Arbeidsområder

 • Utdeling av brukerutstyr 
 • Sårstell 
 • Utdeling av kondomer og annen prevensjon 
 • Bistand til akutt tannbehandling 
 • Hjelp, støtte og følge til sykehus, tannlege og gatejurist 
 • Videreføring inn i andre hjelpetiltak som NAV, oppfølgingstjenester med flere 
 • Vi holder oversikt over hvilke type stofferer som er i bruk og hvilke skadevirkninger de har 
 • Samtale 
 • Utdeling av Nalokson nesespray 
 • Henvisning til hepatitt C-behandling 
 • Gratis vaksinasjon mot hepatitt A og B og influensa 

Kontaktinformasjon

Adresse: Elvegata 4, 4611 Kristiansand 

Åpningstid: kl 10.00 – 15.00.
Tilgjengelig på telefon, mandag til fredag kl 08.00 - 15.30 

 

Chriss Voll 

Spesialsykepleier 

Telefon: 950 38 803 

 

Irene Nygren Olsen 

Spesialsykepleier 

Telefon: 951 53 700