FACT

KORT FORTALT

  • Kristiansand kommune har et samarbeid med Sørlandet sykehus ved DPS Solvang om drift av FACT-team. 
  • FACT er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. 

FACT-team FACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam ved DPS Solvang.

FACT-modellen legger vekt på at teamet skal kunne tilby tettere oppfølging i kritiske faser for å forebygge kriser, hindre at du som pasient må legges inn til døgnbehandling, og på andre måter bidra til å stabilisere en vanskelig livssituasjon.

Det er vanligvis fastlege eller spesialisthelsetjenesten som henviser til FACT, men andre kan også henvende seg til teamet for å få vurdert grunnlaget for henvisning.  

Se mer om FACT på Sørlandet sykehus sine nettsider.

 

Kontaktinformasjon

Adresse: Løkkeveien 24 

Telefon: 38 07 61 25 

E-post: postmottak@sshf.no