Pårørende

Kort fortalt

  • Kristiansand kommune mottok den nasjonale prisen som Årets pårørendekommune 2021.  
  • Det var daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie som delte ut prisen på årets pårørendekonferanse, en nasjonal happening arrangert av Pårørendesenteret i Stavanger onsdag 22. september 2021. 

Årets pårørende kommune 2021

Kristiansand ble kåret til årets pårørendekommune 2021.

Hvert år kåres en kommune i Norge til å bli årets pårørendekommune. Det er en nasjonal pris. i 2021 kom det inn 62 nominasjoner fordelt på 29 kommuner.

Begrunnelsen fra juryen var:

"Kristiansand er en kommune som tar pårørendeansvaret på alvor. De siste to årene har de gjennomført målrettet arbeid med pårørende for alle aldersgrupper. Dette fremgår av kommunens styrende dokumenter.

De har fokus på kompetanseheving hos ansatte gjennom oppnevning av pårørendekontakter. De har også en bolk om pårørende som del av introtroduksjonsprogram for nyansatte. Igangsetting av mestringskurs for pårørende, drop-in tilbud og andre lavterskeltilbud for pårørende er bare noen av de elementene juryen har lagt særlug merke til.

Det er etablert sorggrupper for etterlatte etter selvmord og støttegrupper for de som er pårørende til personer som har forsøkt selvmord. De har opprettet systemer som fanger opp barn som pårørende. Her har de igangssatt kompetanseheving for ansatte for at disse på en god måte skal ivareta disse barna.

Kommunen har et helt eget tilbud som kalles "stafettlogg". Det er en digital samhandlingsplattform mellom barn, foresatte og ansatte for oppfølging av barn. Kommunen har egne gruppetilbud til pårørende barn og unge som de kaller SMIL: Styrket mestring i livet.

Kommunen ansatte pårørendekoordinator vår/sommeren 2020, og det er gjort et veldig godt arbeid med å gi lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside. Det finnes også en svært god brosjyre om kommunens pårørendetilbud som kan lastes ned og skrives ut. Brosjyren er informativ og lett forståelig."

Her kan du lese nyhetssaken:

Kontaktinformasjon

Drop-in for pårørende:  Aquarama 8, 4608 Kristiansand. Vi holder til i første dør til høyre etter hovedinngangen. Telefon: 464 41 173. Åpent torsdager kl 10.00 - 15.00.

E-post til pårørendekontakt. 

Avdelingsleder: Monica C. Fronth.

Telefon: 464 24 686