Klagerett og varsling

Pårørende og pasienter har rett til å klage og varsle om kritikkverdige forhold.

Pårørende som har fullmakt til å representere pasienten/brukeren, kan klage på at pasienten/brukeren ikke har fått oppfylt sine rettigheter til nødvendig helsehjelp, medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn. I Pårørendeveilederen kan du lese mer om hva pårørende kan klage på.

Nærmeste pårørende kan klage dersom de ikke selv har fått oppfylt sine rettigheter til medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn. 

Statsforvalteren er klageinnstans, men klagen sendes til den som har truffet avgjørelsen.

Fristen for å klage er fire uker etter at den nærmeste pårørende fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Klagen skal være skriftlig, og bør nevne hva det klages på og gi opplysninger som kan være av betydning for behandlingen av klagen. (Pasient- og brukerrettighetsloven §7-2.)

Under Helsetilsynet kan du lese mer om dine rettigheter og hvordan du kan gå frem for å klage.