Kreftkoordinator

Et tilbud til kreftrammede og deres pårørende

KORT FORTALT

 • Hjelper kreftrammede og deres pårørende i alle faser av sykdomsforløpet. Også etter endt behandling
 • Bidrar med å koordinere hverdagen for kreftsyke, pårørende,
  familie og barn
 • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor kommunen

Foto av en elv

Om kreftkoordinator

Å bli diagnostisert med kreft kan for mange oppleves som vanskelig og kaotisk. Problemene kan være sammensatte - både av fysisk, psykisk, sosial, praktisk og eksistensiell karakter. Dette kan være en utfordring for både pasient og pårørende.

Vi som er kreftkoordinator er sykepleiere med videreutdanning som kan bidra med å se nye muligheter når det gjelder det å være rammet av kreft og veien videre.

Hva kan kreftkoordinator hjelpe deg med?

Vi kan være en samtalepartner som kan bidra til å:

 • sortere tanker følelser og informasjon du har fått
 • bistå i samarbeid mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetjenesten
  og kommunen
 • sikre oppfølging av barn og unge som er pårørende
 • gi råd og veiledning ut ifra ditt behov

 

Kreftkoordinator er til vanlig tilgjengelig på telefon og utfører i tillegg hjemmebesøk eller samtaler på kontor.

Brosjyre

Hvem er kreftkoordinator i Kristiansand kommune?

Foto av Reidun Berge Abelsæth

Reidun Berge Abelsæth

Foto av Elizabeth Fiskaa

Elizabeth H. Fiskaa

Relaterte lenker

Kreftforeningen 

Om kreft på Helsenorge.no

Sørlandets rehabiliteringssenter

Montebellosenteret

KONTAKT

På grunn av sykemelding, er det for tiden redusert kapasitet hos kreftsykepleier.

 

Reidun Berge Abelsæth (kreftsykepleier) 

Telefon: 46 82 96 53 

 

(Elizabeth H. Fiskaa - for tiden sykemeldt)

 

Besøksadresse (etter avtale): 
Gyldengården (Gyldenløves gate 23)

 

Epost