VIP

KORT FORTALT

 • VIP-programmet er en nysatsning innen voldsforebygging. Kristiansand er med som pilotkommune.
 • Programmet skal gi våre innbyggere med en intellektuell funksjonsnedsettelse mer kunnskap og bedre evne til å forstå hva som er vold, samtidig som de får økt selvbestemmelse og evne til å sette grenser.
 • Programmet gir også mulighet til å bli bedre kjent med seg selv og andre mennesker. I Kristiansand er fem instruktører utdannet og kan holde kurs. 

IMG_4345.jpg

Målet med VIP

Målet med VIP-programmet er å gi deltakerne bedre evne til medvirkning og selvbestemmelse gjennom økt selvtillit og kunnskap om seg selv og de rundt seg. Gjennom VIP vil deltakerne lære om:

 • Sine egne følelser   
 • Sine egne og andres grenser
 • Hva som er vold
 • Hva er greit og ikke greit
 • Seg selv som person

Vi som instruktører sørger for å opprettholde en trygg atmosfære og en god stemning i gruppen som en forutsetning for å nå målet med VIP.

Hva vi gjør

VIP-programmet foregår over 12 uker. Gruppetreffet varer i to timer til et fast tidspunkt hver uke. På gruppetreffene gjør vi øvelser, rollespill, tegner, snakker sammen, deler erfaringer og lærer om og av hverandre.

Hvert gruppetreff har et eget tema som deretter repeteres.

Tema

 • Introduksjon
 • Følelser
 • Forsvar
 • Vold
 • Risiko og valg
 • Jeg som person       

Søke kurs 

For tiden arrangeres ikke kurs. Når det blir avklart tid for nye kurs, vil det komme informasjon her på denne nettsiden.

Kontaktinformasjon