Habilitering barn og unge

KORT FORTALT

  • Habilitering barn og unge gir tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
  • Vi har fokus på å tilby planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for at barn og unge skal beholde sin livskvalitet og sin gode hverdag.
  • Vi har et bredt sammensatt tjenestetilbud, inkludert tiltak for foreldre/ foresatte.

For barn og unge som mottar tjenester, er det viktig at de får planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å beholde sin livskvalitet og sin gode hverdag.

Foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsarbeid har mulighet til å søke om ulike tiltaksordninger, omsorgsstønad og avlastningstjenester.

Tjenesten har i dag fire avlastningsinstitusjoner: Lillebølgen, Bispegra, Ringåsen og Lundeveien avlastning, i tillegg til avlastning Krutt.
Nattjenester til barn med behov for kontinuerlig tilsyn i hjemmet.

To bofellesskap: Storebølgen, avdeling Eg og Storebølgen, avdeling Lund.
Privat avlastning i hjemmet eller turer i helg (Puff).

 

Kontaktinformasjon

Livsmestring habilitering barn og unge.

Postboks 4
4685 Nodeland

Enhetsleder    
Tone Beate Grøtterød    
96 23 76 30