Habilitering barn og unge

KORT FORTALT

  • Habilitering barn og unge gir tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
  • Vi har fokus på å tilby planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for at barn og unge skal beholde sin livskvalitet og sin gode hverdag.
  • Vi har et bredt sammensatt tjenestetilbud, inkludert tiltak for foreldre/ foresatte.

For barn og unge som mottar tjenester, er det viktig at de får planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å beholde sin livskvalitet og sin gode hverdag.

Foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsarbeid har mulighet til å søke om ulike tiltaksordninger, omsorgsstønad og avlastningstjenester.

Tjenesten har i dag fire avlastningsinstitusjoner: Lillebølgen, Bispegra, Ringåsen og Lundeveien avlastning, i tillegg til avlastning Krutt.
Nattjenester til barn med behov for kontinuerlig tilsyn i hjemmet.
To bofellesskap: Storebølgen, avdeling Eg og Storebølgen, avdeling Lund.
Privat avlastning i hjemmet eller turer i helg (Puff).

Lillebølgen

Besøksadresse:

Andreas Kjærs vei 81
4615 Kristiansand

Send e-post 

Bispegra

Besøksadresse:

Bispegra 44

4632 Kristiansand S

Send e-post

Ringåsen

Besøksadresse:

Bispegra 44 A

4632 Kristiansand S

Send e-post

Lundeveien avlastning

Besøksadresse:

Lundeveien 34

4640, Søgne

Send e-post

Krutt

Støttekontakt og avlastningstjeneste i helg, med ulike aktiviteter, turer og oppfølging.

Besøksadresse:

Lundeveien 34

4640, Søgne

Send e-post

Avdeling for privat helgeavlastning i hjemmet

Send e-post

Puff, privat helgeavlastning

Besøksadresse:

Dronningens gate 91

4608 Kristiansand

Tlf: 38 02 34 00

Send e-post

Nattjenesten

Send e-post

Storebølgen avdeling Eg

Besøksadresse:

Andreas Kjærs vei 85

4615 Kristiansand S

Send e-post

Storebølgen avdeling Lund

Besøksadresse:

Bispegra 42

4632 Kristiansand S

Send e-post

Etter skoletid-ordningen for videregående elever (ESO)

Send e-post

Kontaktinformasjon

Livsmestring Habilitering barn og unge.

Postboks 417 Lund

4604 Kristiansand

Enhetsleder Bothild Kvernland
Telefon 984 61 859

E-post