Familieveiledning

Familieveiledningstilbudet er lokalisert på alle Familiens hus og er en del av lavterskel helsetilbudet til gravide og foreldre med barn fra 0-16 år. Tilbudet er gratis.

Korona-situasjonen

Informasjon om tjenester på helsestasjonene under korona-situasjonen.

Les mer på kommunens korona-sider

Familieveiledning

Familieveiledningstilbudet har fokus på å styrke foreldrekompetanse og relasjonen mellom foreldre og barn. Alle foreldre er opptatt av at barna skal ha det bra og utvikle en god psykisk helse, samtidig som det er vanlig å streve i foreldrerollen i perioder.

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet: 
Vansker i forbindelse med graviditet og nyfødtperioden, engstelse hos barn eller hos foreldre, tristhet, søvn, sinne, atferdsvansker, lav selvfølelse, utfordringer med kommunikasjon og samspill i familien eller med jevnaldrende, skole og barnehagerelaterte vansker eller belastninger i familien (eks. skilsmisse/brudd, dødsfall, vold, seksuelle overgrep og lignende)

Mer informasjon om foreldreveiledning

Mange av utfordringene en opplever med barna sine skjer i hverdagssituasjoner, og kan være vanskelig å få frem på et kontor. Derfor tar Familieveiledere utgangspunkt i forskning som viser at det er mest nyttig å veilede foreldre til å hjelpe barna med ulike vansker i situasjonene der vanskene oppstår. Dette gjøres gjennom å snakke med foreldrene om det de opplever som utfordrende. Det kan være følelser og atferd hos barnet som det er vanskelig å forstå eller regulere. Familieveiledere er opptatt av at barnet skal bli sett og forstått i familien og på den måten legge til rette for å utvikle god psykisk helse.

Familieveiledere tilbyr:

 • Uforpliktende samtale med en fagperson som har kunnskap om det en ønsker hjelp til
 • Individuell foreldreveiledning om håndtering av vanskelige følelser, oppdragelsesutfordringer, grensesetting og styrking av foreldrekompetansen
 • Kort oppfølging av lettere psykiske vansker hos barn, ungdom eller gravide
 • Familiesamtaler
 • Hjelp til samarbeid med barnehage og skole
 • Grupper og kurs for foreldre, barn og ungdom
  • Link til SMIL grupper
  • Link til Sorggrupper
  • Link til fødsels og foreldreveiledningskurs
  • Link til forskjellige arbeidsmetoder: Marte Meo, Cos, Efft.
  • Ta kontakt med ditt Familiens hus for mer informasjon
Hvem jobber på familieveilednings tilbudet

Ansatte på Familiesenter jobber tverrfaglig og er satt sammen av ulike faggrupper; pedagoger, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere, helsesykepleiere og psykologer. Samtlige har en eller flere videutdanninger i blant annet familieterapi, psykisk helse, veiledning, Marte MeoCircle of Security og Emosjonsfokusert terapi.

Kontaktinformasjon

Du kan selv ta kontakt per telefon. En kan også kontakt Familiesenter via helsestasjon, barnehage, skole eller fastlege. Familiesenteret samarbeider ofte med disse instansene for å gi et helhetlig tilbud til familien.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 0800–1500

For bestilling av time: ring Familiens Hus sentralbord i din bydel

Familiens hus i Vågsbygd: Vågsbygd ringvei 100, inngang B. Telefon: 38 07 58 00. E-post

Familiens hus i Sentrum:  Aquarama, Tangen 8. Telefon: 38 10 76 50. E-post

Familiens hus Lund:  Kjøita 25. Telefon: 913 79 510. E-post

Familiens hus Øst:  Strømmeveien 85. Telefon: 38 07 59 80. E-post

Familiens hus Vest:  Songdalsveien 53. Telefon: 979 90 371. E-post

Lenker til aktuelle nettsteder

Foreldrehverdag.no

Folkom.no

Littsint.no

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Telefon for å drøfte uro

Har du uro for et barn kan du ringe telefonnummeret i ditt distrikt. Der møter du en på familiesenteret du kan drøfte uroen med. Om ikke dere sammen finner en løsning kan uroen tas videre til  avklaringsmøtet. Du kan også kontakte oss pr. epost, men husk i så fall at saken må anonymiseres.