Familieveiledning

Familieveiledningstilbudet er lokalisert på alle Familiens hus og er en del av lavterskel helsetilbudet til gravide og foreldre med barn fra 0-16 år.

Tilbudet har fokus på å styrke foreldrekompetanse og relasjonen mellom foreldre og barn, og fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie.

Tilbudet er gratis.

Familieveiledning tilbyr

  • Uforpliktende samtale med en fagperson om det en ønsker hjelp til
  • Individuell foreldreveiledning om håndtering av vanskelige følelser, oppdragelsesutfordringer, grensesetting og styrking av foreldrekompetansen
  • Kort oppfølging av lettere psykiske vansker hos barn, ungdom eller gravide
  • Familiesamtaler
  • Grupper og kurs for foreldre, barn og ungdom

Her finner du oss

Vi har familieveiledningsteam på alle Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus er 38 07 54 00.

Du kan selv ta kontakt med oss eller du kan kontakte familieveileder via helsestasjon, barnehage, skole eller fastlege. Familieveiledere samarbeider ofte med disse instansene for å gi et helhetlig tilbud til familien.

Familiens hus Vest: Songdalsveien 53. E-post

Familiens hus i Vågsbygd: Vågsbygd ringvei 100, inngang B. E-post

Familiens hus i Sentrum:  Aquarama, Tangen 8. E-post

Familiens hus Lund:  Kjøita 25. E-post

Familiens hus Øst:  Strømmeveien 85. E-post

Nyttige nettsider

Foreldrehverdag.no

Folkom.no

Littsint.no

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111