ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold)

KORT FORTALT

  • ØHD er et alternativ til sykehusinnleggelse for akutt syke personer over 18 år
  • ØHD er et alternativ når det er behov for døgnkontinuerlig behandling og observasjon over kort tid. 

ØHD kan tilby

• Enkel diagnostikk (EKG, blærescanner, pulsoksymeter)
• Blodprøver: D-dimer, Kreatin, Na, K Hgb, CRP, INR, BI.s, leucocytter
• Intravenøs antibiotikabehandling, surstoff, forstøver, etc.

iStock_000020545511_Full.jpg

iStockphoto

Pasientgruppe

Tilbudet gjelder pasienter som har en avklart diagnose eller forverring av sin kroniske sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten å bli innlagt på sykehus.

Det er fastlegen, sykehjemslegen, lege i akuttmottak eller legevakten som henviser til ØHD.

Avdelingen har et nært samarbeid med Sørlandet sykehus Kristiansand.  

Skjema for henvisning

Skjema

Brosjyre og plakat 

Brosjyre   

Plakat

 

 

Kontaktinformasjon

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Besøksadresse:

Marviksveien 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38 14 30 51/38 14 30 50