Bofellesskap rus og psykisk helse

Kort fortalt

  • Kommunen har ulike bofelleskap for personer som trenger bistand til å bo
  • Bofellesskapene i livsmestring er bemannet med ansatte som har helsefaglig eller sosialfaglig kompetanse og erfaring

 

Kontaktinfo

Odderheisløyfen 4

Odderheisløyfen 4 
4639 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 924 04 990
Send e-post til avdelingsleder

Presteheia 67

Presteheia 67
4633 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 941 75 228
Send e-post til avdelingsleder

Liane ringvei 29

Liane ringvei 29:
4638 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 482 31 953
Send e-post til avdelingsleder

Topdalsveien 18

Topdalsveien 18 
4656 Kristiansand
Telefon til personalbasen: 982 17 193
Send e-post til avdelingsleder

Bispegra 31/35

Bispegra 31/35 
4632 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 930 65 619/476 87 075
Send e-post til avdelingsleder

Fagerdalsveien 3b

Fagerdalsveien 3b 
4617 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 918 56 903
Send e-post til avdelingsleder

Kirsten Flagstadsvei 75

Kirsten Flagstads vei 75 
4621 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 952 09 691
Send e-post til avdelingsleder

Hagefjell

Hagefjell 
Nordre Hovedgårdsvei 18, 4621 Kristiansand
Send e-post til avdelingsleder

Nordre Hovedgårdsvei 54

Nordre Hovedgårds vei 54
4621 Kristiansand
Send e-post til avdelingsleder

Løkkeveien 20 og 37

Løkkeveien 20 og 37 
4616 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 926 09452
Send e-post til avdelingsleder

Paradisveien 6

Paradisveien 6 
4616 Kristiansand

Telefonnummer til personalbasen: 926 09452

Send e-post til avdelingsleder

Svarttjønnveien 6

Svarttjønnveien 6 
4615 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 982 17 190
Send e-post til avdelingsleder

Setesdalsveien 55

Setesdalsveien 55 
4617 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 464 23 415
Send e-post til avdelingsleder

Tollbodgata 67

Tollbodgata 67 
4611 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 970 51 044
Send e-post til avdelingsleder

Holbergsgate 5

Holbergsgate 5
4611 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 982 80 829
Send e-post til avdelingsleder

Østre Standgate 66b

Østre Strandgate 66B 
4611 Kristiansand
Telefonnummer til personalbasen: 982 23 748
Send e-post til avdelingsleder