Vei- og gatelys

KORT FORTALT

Her finner du informasjon om:

  • hvordan du kan melde inn feil
  • hvem som har ansvar for veilys langs de ulike veiene 
  • kommunens strategi for LED-lys

Slokte eller blinkende lyspærer

Feil meldes via vårt meldingssystem Meld fra 

Vår entreprenør kjører  gjennom alle veier slik at hver enkelt vei blir sjekket åtte ganger per år.  Det er i forbindelse med disse gjennomgangene vi skifter pærer, retter opp skjeve master mm. Når lange veistrekk er uten lys vil det bli fikset så raskt som mulig. 

Ansvar

Kommunen ved ingeniørvesenet har ansvaret for veilys langs kommunale veier og en del fylkesveier. Kommunen har innleid entreprenører som har entreprisen på drift- og vedlikehold av kommunens veilys.

Parkvesenet har ansvar for belysning på balløkker, lysløyper mm.

Statens vegvesen har ansvar for veilys langs riks- og europaveier og de viktigste fylkesveiene

Strategiplan for veilysstyring

Strategiplanen ble vedtatt av byutviklingsstyret 19.03.2015 og omhandler kommunens strategi for overgang til LED-basert veilys med programmert nattdimming. Strategiplanen er fulgt opp av Handlingsplan for utskifting til LED-basert veilys.

Kontaktinformasjon