Vei- og gatelys

Kort fortalt

Meld fra om slokte eller blinkende pærer

Hvem er ansvarlig?

Slokte eller blinkende lyspærer

Feil meldes via Meld fra på kommunens hjemmeside. Flere ganger i året går vi over veiene. Det er i forbindelse med disse gjennomgangene vi skifter pærer.


Ansvar

Kommunen ved ingeniørvesenet har ansvar for veilys langs kommunale veier og endel fylkesveier. Kommunen har innleid EL-entreprenører som har entreprisen på drift- og vedlikehold av kommunens veilys.

Statens vegvesen har ansvar for veilys langs riks- og europaveier og de viktigste fylkesveiene


Strategiplan for veilysstyring

Strategiplanen ble vedtatt av byutviklingsstyret 19.03.2015 og omhandler kommunens strategi for overgang til LED-basert veilys med programmert nattdimming. Strategiplanen er fulgt opp av Handlingsplan for utskifting til LED-basert veilys.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Vei og prosjektavdelingen

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 380750 00

E-post