Trafikkdata og støyberegninger

Kort fortalt

Her kan du finne oversikt over trafikktellinger, støyberegninger og retningslinjer for  støytiltak langs kommunale veier.

Biltrafikk og fartsnivå på kommunale veier

Tabell over fartsmålinger og tellinger av biltrafikk

Kan jeg få støtte til støyskjermingstiltak?

Det er mulig å søke ingeniørvesenet om støtte til støyskjermingstiltak til boliger langs kommunale veier med utendørs støynivå over 65 dBA . Det er satt av lite penger til dette, og du må dessverre regne med lang ventetid før tiltak kan gjennomføres.

I 2014 gjorde vi støyberegninger langs alle kommunale veier med trafikk over 1500 biler i døgnet.

Støyberegninger langs kommunale veier 2014

Det skal gjennomføres nye støyberegninger langs kommunale veier, arbeidet med dette starter i 2023.

Spørsmål og søknad om støtte til støyskjermingstiltak langs riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen Region Sør - Serviceboks 723 - 4808 Arendal. Sentralbord: 38 12 11 60.

Kontaktinformasjon