Trafikkdata og støyberegninger

Kort fortalt

  • Biltrafikk og fart
  • Støyskjerming

Biltrafikk og fartsnivå på kommunale veier

Tabell over fartsmålinger og tellinger av biltrafikk

Kan jeg få støtte til støyskjermingstiltak?

Det er mulig å søke ingeniørvesenet om støtte til støyskjermingstiltak til boliger langs kommunale veier med utendørs støynivå over 65 dBA . Det er satt av lite penger til dette, og du må dessverre regne med lang ventetid før tiltak kan gjennomføres.

I 2014 gjorde vi støyberegninger langs alle kommunale veier med trafikk over 1000 biler i døgnet.

Støyberegninger langs kommunale veier 2014

Spørsmål og søknad om støtte til støyskjermingstiltak langs riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen Region Sør - Serviceboks 723 - 4808 Arendal. Sentralbord: 38 12 11 60.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet

Vei og prosjektavdelingen

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 380750 00

E-post