Spyling av avløpsnettet

KORT FORTALT

  • Avløpsrørene spyles for å fjerne sand og fett.
  • SMS-varsel
  • Hva du bør passe på når det spyles.

Ny spylebil.jpg

Spyling av avløpsnettet

Kommunen spyler innvendige avløpsledinger for å fjerne sand og fett som legger seg i avløpsrørene. Kummene blir også rengjort under spylingen.

SMS-varsling når spylebilen er i området

Kommunen tar område for område i årene fremover. Det kan ta flere måneder før et område er ferdig spylt.
Beboere i områdene som blir berørt får varsling på SMS ved oppstart.

Du kan sjekke om du står oppført på varslingsliste for din eiendom på nettsiden: servicevarsling.no

Hva bør beboerne passe på?

  • Legg ned lokket på toalettet. Lufttrykket kan slå ut vannlåsen både i toalett, vasker og sluker når de spyler. Dette er sjeldent og uansett er det bare rent vann i vannlåsen.
  • Ved lukt, fyller du vannlåsene i vask og sluk med vann igjen.