Oversvømmelse og lekkasje

Oversvømmelse av vann eller avløp på grunn av brudd på en ledning eller mangel på kapasitet på ledningsnettet kan føre til store skader.
Vannlekkasje

Ved større ledningsbrudd på kommunale vannledninger kan vannet trenger inn i bygninger og gjøre stor skade på inventar, bygning og utearealer.

Hvis det skjer: Ta kontakt med vann- og avløpenheten på telefon 38 07 50 00 på dagtid, eller vakttelefon 38 02 93 63 mellom klokka 15.30 og 08.00.

Oversvømmelse

Ved ekstreme nedbørsmengder kan det skje at avløpsnettet ikke klarer å lede bort avløpsvannet. Dessverre kan dette føre til at det trenger avløpsvann inn i bygninger.

Dersom du tror oversvømmelsen skyldes problemer med de kommunale avløpsrørene, ta kontakt med vann- og avløpenheten på telefon 38 07 50 00 på dagtid, eller vakttelefon 38 02 93 63 mellom klokka 15.30 og 08.00.

Nyttig informasjon om kjelleroversvømmelser.

Forsikring

Dersom det er grunn til å tro at vannlekkasje eller oversvømmelse medfører et økonomisk erstatningsansvar, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vurderer skadeomfanget og krever regress fra kommunen dersom det er kommunens ansvar.

Viser til Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser punkt 3.14 Ansvarsforhold. Dette punktet forteller hva kommunen er ansvarlig for og hva som er abonnentens ansvar.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post