Hagevanning

Kommunen har hagevanningsrestriksjoner hver vår og sommer for å sikre vannforsyning til alle og kunne takle akutte hendelser som måtte oppstå.
Restriksjoner for vanning med spreder

Dette gjelder i hele Kristiansand fra 1. mai til 31. august hvert år: 
Det er lov å vanne med én vannspreder annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00. 

Husnummeret ditt styrer hvilke dager du kan vanne:

På datoer med oddetall (1, 3, 5 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med oddetall.
På datoer med partall (2, 4, 6 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall.
På eiendommer som ikke har husnummer, gjelder bruksnummeret.

Ved langvarig tørke og/eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler. Dette blir i tilfelle annonsert i avis og på kommunens nettisde. 

Gode tips ved hagevanning

Husk at det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

- Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen. Du kan lett måle mengden i en blikkboks, sier rådgiver Helmer Espeland i parkvesenet. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka.

Dersom du vil ha en fin plen, anbefales en rotbløyte. Da får du et godt rotsystem, mens både for mye vann og litt vanning av og til gir dårlig rotsystem.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn plener og blomsterbed. Disse står ofte på varme plasser og vannet fordamper fort. Sørg for jevnlig vanning, men krukkene må ha god drenering, så ikke vannet blir stående i rotsystemet. Det er det få planter som tåler. Ellers er det veldig greit med selvvanningskrukker.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post