Hagevanning - restriksjoner for vannspreder

Kommunen har hagevanningsrestriksjoner fra 1. mai til 31. august hvert år. Det har vi for å kunne sikre vannforsyning til alle og for å kunne takle akutte hendelser som måtte oppstå. 
Restriksjoner for vanning med spreder

Restriksjonen gjelder kun for vanning med vannspreder.

Det er altså ikke restriksjoner når det gjelder vanning med vannkanne, dryppslange/svetteslange eller en hageslange du holder i hånden mens du vanner.

Dette gjelder for vanning med vannspreder: 

  • På datoer med oddetall (1, 3, 5 osv. ) kan du vanne med vannspreder på eiendommer som har husnummer med oddetall. Du har da lov å vanne med én vannspreder mellom klokka 19.00 og 23.00.
  • På datoer med partall (2, 4, 6 osv.) kan du vanne med vannspreder på eiendommer som har husnummer med partall. Du har da lov å vanne med én vannspreder mellom klokka 19.00 og 23.00.

På eiendommer som ikke har husnummer gjelder bruksnummeret.

Reglene gjelder for hele kommunen.

Ved langvarig tørke og/eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler. Dette blir i tilfelle annonsert i avis og på kommunens nettside. 

Gode tips ved hagevanning

Husk at det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

- Det aller viktigste er å gjennomvanne og ikke klattevanne. Vann gjerne 30-40 millimeter av gangen, sier rådgiver Helmer Espeland i parkvesenet. Da får man det vi kaller ei rotbløyte. Når vi får mer sommertemperatur og plantene får mer bladverk, er det en god tommelfingerregel å vanne skikkelige ei gang i uka.

Dersom du vil ha en fin plen, anbefales en rotbløyte. Da får du et godt rotsystem, mens både for mye vann og litt vanning av og til gir dårlig rotsystem.

Planter i krukker og blomsterkasser krever atskillig mer vanning enn plener og blomsterbed. Disse står ofte på varme plasser og vannet fordamper fort. Sørg for jevnlig vanning, men krukkene må ha god drenering, så ikke vannet blir stående i rotsystemet. Det er det få planter som tåler. Ellers er det veldig greit med selvvanningskrukker.

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post