Kontroll av registreringsnummer

Vi har jevnlig kontroller i de forskjellige småbåthavnene hele sesongen. Gebyr kan påløpe for båter med manglende eller ikke synlige registreringsnummer.

(Foto: Småbåtregisteret)

Godt synlig merket

Vi minner om alle med båtplass plikter å registrere båten. Båter skal være registrert i SmåbåtregisteretSecuremark eller i Sjøfartsdirektoratets NIS/NOR-register. Båten skal være godt synlig merket med tilsendt registreringsnummer.

Et av formålene med registreringen er å forhindre privat fremleie. Båter som ligger ulovlig på plasser uten å betale er også et stadig økende problem. Vi håper at mer oppdatert informasjon kan hjelpe til å forhindre dette.

Oppdater endringer

Oppdater din brukerprofil hos oss med riktig registreringsnummer umiddelbart ved endringer.

Sørg for at det alltid er samsvar mellom oppgitt registreringsnummer og merking på båten. Det gjør det mye enklere å kontollere at båtene som ligger i våre havner skal være der. 

Sjekk at riktig registeringsnummer er oppgitt når du betaler for en ny sesong.