Fisking på bryggeanleggene

Det er en del som fisker på bryggeanleggene våre, det er hyggelig det. Men det er viktig at bryggene holdes rene for fiskeavfall og annet søppel bl.a. for å hindre at fugler griser til anlegget og båter.

Hvis alle er flinke til å rydde opp etter seg så kan alle ha det hyggelig i havnene.

Det vil komme infoskilt om fisking på de bryggene som er mest benyttet til fisking etterhvert.