Vakthold i havnene

Det er kameraovervåking i flere av båthavnene våre

Kameraovervåking og vakthold

Vaktordningene i de kommunale småbåthavnene varierer noe fra havn til havn.

De fleste større havnene har kameraovervåkning som blir fulgt opp av Securitas fra  betjent vaktrom. I tillegg vil Securitas patruljere i havnene.

Det jobbes med en utbygging av kameraovervåkning i flere havner da dette er den foretrukne vaktordningen.

Et fåtall av havnene har fremdeles bemannet vakthold. Vaktholdet utføres primært av lokale båtforeninger, men vil avvikles etter hvert som kameraovervåkningen tar over.

Leietagere i Solta småbåthavn inngår i felles vaktordning med Høllen og Solta andelslag og betaler således ikke vaktgebyr.

Innbrudd i båten?

Vi ber alle båtplasskunder sikre båt og utstyr på best mulig måte, og ikke ha verdisaker liggende fremme i båten.

Dersom det har vært innbrudd/tyveri i båten, må forholdet anmeldes snarest mulig til politiet. Politiet kan deretter be om å få overlevert videomateriale fra aktuell tidsperiode.