Meld inn feil og mangler

«Meld fra» gir deg mulighet til å melde inn problemer med båtplasser, brygger, strøm, søppel, feilfortøyning av båter og eventuelt andre mangler i båthavnene.

Meldingen brukes ikke til noe annet enn å behandle henvendelsen.

Meld fra

Slik gjør du:

  • Når du kommer inn i Meld fra, klikk på "Ny observasjon" og merk av i kart eller skriv inn adresse i adressefeltet.
  • Klikk "Neste".
  • Klikk på "Velg tema" og velg "Småbåthavner".
  • Fyll inn meldingsfeltet og klikk "Neste".
  • Legg inn kontaktinformasjon og send melding.