Kjøp av kartdata

Bestilling av digitale grunnkartdata

Vi selger digitalt grunnkart for områder i kommunen. De viktigste tema er høydekurver, veier, vann, bygninger og eiendomsgrenser. Disse data brukes ofte til reguleringsplaner og prosjektering av bebyggelse. Disse leveres i formatene sosi eller dxf/dwg.

Bestilling av digitale grunnkartdata 

Behandling av personopplysninger

Flekkerøy og Vågsbygd sør for Lumber ble flyfotografert i april 2013 for ajourføring av kartdata. Vågsbygd nord for Lumber, Hellemyr, Tinnheia, områder langs riksvei 9 t.o.m. Mosby samt kvadraturen og Lund nord til Justnes ble fotografert våren 2015. 

Hele kommunen fikk våren 2014 høydekurver fra laserskanning. Høydesystemet har vært i NN2000 siden 2012.

Det kan også leveres flyfoto (ortofoto) som jpg-fil. Ortofoto er et flybilde som har samme geometriske egenskaper som grunnkartet. Flybildet kan derfor brukes som underlag for plantegninger eller annen prosjektering på samme måte som et kart. Oppløsningen er 10 cm på bakken.

Ortofoto for Flekkerøy og Vågsbygd sør for Lumber er fra april 2013. Øvrige områder i kommuenen er fra 2011.

Leveransen

Leveranse av kartdata skjer så fort som mulig og senest innen fem arbeidsdager.

Ved bestilling av kartdata må du oppgi

  1. Oppdragsgiver eller firma (organisasjonsnr.) med kontaktperson, tlf.nr. og e-postadresse. 
  2. Fakturaadresse
  3. Område enten med vedlagt kart påført avgrensning eller koordinater for nedre venstre hjørne eller øvre høyre hjørne.

Priser på kart

Priser (inkl. mva.) for kart levert som papirplott eller pdf-fil: 

Priser (inkl. mva)
Format Kart Flyfoto PDF
A4  50,-  50,- 250,-
A3  60,-  60,- 250,-
A2 100,- 125,- 250,-
A1 200,- 250,- 375,-
A0 400,- 500,- 750,-

Ved samtidig bestilling av flere papirplott i A2, A1 eller A0 format gis 50 % avslag for hvert eksemplar utover det første.

Andre kartsalg

Eiendomskart kr. 160,-

Situasjonskart kr. 500,-

Kristiansandskartet  kr. 100,- (kan også kjøpes i en bokhandel)

Kartbok kr. 250,-

Digitale kartdata i sosi og dxf / dwg format:

Prisen beregnes etter Statens kartverks priskalkulator (ekstern lenke)  hvor områdets areal og beliggenhet i forhold til SSBs kart over tettsted legges til grunn. Minstepris er kroner 1000,- + MVA = kroner 1250,-

Eksempeler

  • 75 dekar i tettbygdstrøk med alle tema koster kr.1 000,- + MVA = kr. 1250,-
  • 200 dekar i tettbygd strøk med alle tema koster kr. 2 666,- + MVA. = kr. 3333,-
  • 200 dekar utenfor tettbygd strøk med alle tema kr. 1 000,- + MVA. = kr. 1250,- 

Samtidig bestilling av kartdata fra reguleringsplaner kr. 300,- (inkl. MVA) 

Timepris for leveranser som krever spesiell tilrettelegging kr. 1 200,- inkl. MVA