Byfabrikken på Marviksletta

KORT FORTALT

 • Leie lokalet
 • Se pågående prosjekter i området

Logo.jpg

Byfabrikken er et initiativ fra Plan og bygg i Kristiansand kommune. Vi ønsker å skape et formidlingsted for områdeplanen for Marviksletta og andre prosjekter i bydelen. Vi leier bygget av Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) midlertidig før området bygges ut.

Hensikt

Byfabrikken skal være en arena for innbyggerdialog og medvirkning hvor man kan kommunisere og diskutere den transformasjonen som vil skje i området de kommende årene.

Bygget kan brukes av utviklere og aktører i nærmiljøet og velforeninger for informasjon- og dialogmøter, forhandlinger med grunneiere og andre som kan bli berørt av de utbyggingsplanene som foregår i området. Byfabrikken er et treffpunkt, et sted for ideutvikling og møter.

Brosjyre: Er du/dere interessert i å bruke Byfabrikken?

Fasiliteter

 •  Kjøkken (inkl. utstyr)
 •  Toaletter
 •  Prosjektor/lerret
 •  WiFi
 •  7 bord (170X60 cm) og ca. 50 stoler
 •  Lokalet er omtrent 110 m2 stort
 •  Det er plass til totalt 50 personer
 •  Bussholdeplass ved Østre ringvei/ldunveien, buss nr 15
 •  Sykkelstativ
 •  Parkeringsplasser

Pågående prosjekter

3D modell over Marviksletta 

(Bør ikke bruke internet explorer)

Bilder

 

For henvendelser om Byfabrikken kan kontakt tas med

Jøran Syversen (Plan)

E-post: joran.syversen@kristiansand.kommune.no

Mobil: 959 97 992

Besøksadresse

Industrigata 17

4632 Kristiansand