Barnas arkitekturdag

KORT FORTALT

  • Barnas arkitekturdag arrangeres årlig av plan og bygg i kommunen.
  • Gjennom arkitekturdagen ønsker vi å:
    • formidle hvordan byer formes og planlegges
    • fortelle hva yrkene arkitekt og byplanlegger er
    • gi økt bevissthet om arkitektur, byhistorie og om rommene mellom bygningene i byen
    • gi barn og unge muligheten til å jobbe med byplanlegging og arkitektur og møte mennesker som jobber til daglig med dette

Logo 1500 px.jpg

Barnas arkitekturdag 

Barna er våre fremtidige innbyggere, arkitekter, planleggere og beslutningstagere. Det er derfor en viktig investering i fremtiden å formidle arkitektur og byplanlegging til barn. Barn oppfatter ofte intuitivt hvilke rom det er godt å være i, hvilke steder i byen de trives i og hvor de ikke trives. Det kan være spennende å utforske disse temaene sammen med barn. 

Arkitekturdagen er en spennende dag for alle alders- og befolkningsgrupper.
Aktivitetene under dagen foregår i Kvadraturen og er gratis.

I 2021 arrangeres Barnas arkitekturdag lørdag 23. oktober.

Program for dagen finner du her

Film om barn og unges medvirkning i planarbeid

For å synliggjøre barn og unges rolle i planprosessen har kommunen laget en film om temaet. Utgangspunktet for filmen er plan og byggs medvirkningsveileder, og den kan brukes når man for eksempel skal ha møter med elevråd for å få innspill til en reguleringsplan eller kommuneplan. Se mer informasjon og film

Formidler arkitektur og byhistorie

Arealplanlegger Nina Malo og arkitekt Gisela Urte Nilsen ved plan og bygg i Kristiansand kommune, tok initiativet til den første Barnas arkitekturdag i 2018. Med seg på laget hadde de både offentlige og private samarbeidspartnerer. Her utdyper de litt om målet med arrangementet.

– Vi ønsker å formidle arkitektur og byhistorie, kjærlighet til egen by, romforståelse, estetikk og  konstruksjon. Og hvordan byer formes og planlegges, verdien av det offentlige rom, og hva det kan brukes til. Vi ønsker også å formidle hva yrkene arkitekt og byplanlegger er og hva arkitekter og byplanleggere brenner for. Vi ønsker å gi økt bevissthet om arkitektur og om rommene mellom bygningene i byen.

Her kan du se en film fra et tidligere arrangement.

Samarbeidspartnere og program fra Barnas arkitekturdag tidligere år

Samarbeidspartnere og program fra 2019

I 2019 hadde plan og bygg i kommunen følgende samarbeidspartnere til Barnas arkitekturdag:
Vest-Agder fylkeskommune, Cultiva, Agder Arkitektforening, Sørlandets Kunstmuseum, Vitensenteret, UiA Samfunnsplanlegging, Barn i Byen, BOBY (Bolig- og byplanforening), Kristiansand Domkirke, Christianssands Byselskab / Kvartal 5, Teateret og Kristiansand Improteater, Posebyen barnenabolag / Posebyen vel, Sharrons dansestudio, Kultursektoren, Parkvesenet, Byantikvaren, USUS, Asplan Viak AS, Dagfin Skaar AS, Rambøll AS, Trollvegg Arkitektstudio AS.

Les programmet fra arkitekturdagen i 2019 

Samarbeidspartnere og program fra 2018

I 2018 hadde plan og bygg i kommunen følgende samarbeidspartnere til Barnas arkitekturdag:
Agder arkitektforening, Sørlandets Kunstmuseum, UiA kunstfag, Barn i Byen, USUS/Barnas by, Kristiansand Minibyggere, Byantikvaren, Kristiansand domkirke, Sharron’s dansestudio, Asplan Viak AS, Dagfin Skaar AS, Rambøll AS, ARK.NET AS, Planfolket AS, THA-Arkitekter AS.

Les programmet fra arkitekturdagen i 2018

Bildegalleri fra Barnas arkitekturdag

MarshmallowbyggingKvartal femPosebyen hva skjer når en gate blir stengtTeateretPosebyenPosebyen Gyldenløves gateTegn en etasje til høyhusTrollvegg VitensenteretPappeskeverksted Mindcraft.jpgDrømmelekeplass

Kontaktinformasjon

Arkitekt Gisela Nilsen

Telefon: 45 18 92 40
E-post

Byplanlegger Nina Malo
Telefon: 47 68 86 15
E-post