Parkering elsparkesykler

Det er tvungen parkering for elsparkesykler fra utleiefirma i deler av Kvadraturen. Elsparkesyklene må parkeres på en av de spesielt oppmerkede plassene.

Kart som viser parkeringsplasser for elsparkesykler

Større kart

Elsparkesyklene har hindret fremkommelighet når de ble satt på smale fortau, og brukerne har ikke vist nok hensyn til andre som beveger seg på fortauet.  Elsparkesyklene fra utleiefirma må derfor parkeres i de oppmerkede plassene for at brukeren skal få avsluttet turen – og dermed avslutte betalingen av leie.

Det er 39 stasjoner og en kapasitet på totalt 500 sparkesykler når ordningen innledes sommeren 2023. Basert på erfaringer gjennom sommersesongen vil det blir vurdert å justere eller lage flere stasjoner.

Inntil videre kan folk melde fra om feilparkeringer på e-post. Kommunen videresender til Akt. 

Kommunen fikk i 2022 en egen forskrift for utleie av sparkesykler på offentlig grunn. Forskriften hjemler blant annet at man kan fastsette soner for forbud eller annen regulering av plassering og parkering.

Sparkesykkeloperatørene programmerer syklene slik at det ikke skal være mulig å få avsluttet leien før en har satt sykkelen på en oppmerket plass.  GPS’en er ikke helt nøyaktig så et visst slingringsmonn vil det være.

Er det fullt i en stasjon vil det være mulig å plassere sparkesykkelen like utenfor.