Gateparkering i Kristiansand

Gateparkering

Alle typer kjøretøy – også el- og hydrogenkjøretøy – betaler det samme for å parkere. Unntaket er hvor det ikke er skiltet "mot avgift", eller hvor det fremgår av informasjonsskilt at det er betalingsfritak. 

Avgift for gateparkering i kvadraturen koster 33 kroner per time. 

Avgiftstidene ved gateparkering i Kvadraturen er:

  • Mandag–lørdag 08–17

Det er makstid for parkering ved omtrent alle gateparkeringsplassene i Kristiansand sentrum. Makstiden varierer fra én til tre timer. Husk at kjøretøyet skal flyttes når makstiden er ute. 

Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder.

Når et nytt skilt settes opp, må fører/eier av kjøretøyet senest innen 24 timer rette seg etter de nye bestemmelsene. For de som ankommer stedet etter at skiltet er satt opp, gjelder det fra tidspunktet skiltet er satt opp og avdekket. 

Til temasiden for parkering i Kristiansand
Alle tjenester og informasjon fra parkeringsenheten

KONTAKTINFORMASJON

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post