Meld feil

KORT FORTALT

  • Her kan du melde feil til Parkering
  • Vi vil følge opp hver sak
  • Du kan også melde på kommunens nettside

Meld feil gir deg mulighet til å melde inn problemer om automater, skilt eller feilparkerte kjøretøy.

Meld feil

Du kan levere inn meldinger anonymt. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv, vil ikke være synlig for andre.

Send gjerne med et bilde, da er det lettere å finne for oss

Meldingen er kun tilgjengelig for den som behandler meldingen, og brukes ikke til noe annet enn å behandle denne henvendelsen.

Fjerning av kjøretøy

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post