Fjerning av kjøretøy

Står et kjøretøy i strid med stanse- og parkeringsbestemmelsene, kan politiet eller kommunen pålegge eieren å fjerne kjøretøyet. Men skal kjøretøyet fjernes av politiet eller kommunen, må fjerningen i tillegg være nødvendig. Det er viktig å merke seg at bestemmelsen er en ordenbestemmelse og ikke en straffebestemmelse.
Hvorfor fjerner vi kjøretøy?

​Biler som står slik at de skjermer for sikt, eller hindrer adkomst til utrykningskjøretøy som ambulanse og brannbil, kan skape farlige situasjoner. Dette er det viktig å ta tak i.  

Hvem kan fjerne kjøretøy

På offentlig vei i Kristiansand er det kommunen og politiet som kan fjerne et kjøretøy. Men siden politiet har lite ressurser, er det oss du skal ta kontakt med dersom du oppdager en bil som er til hindring. Når vi får inn henvendelsen fra deg, vil vi vurdere lovligheten og nødvendigheten av borttauingen.
Dersom vi vurderer at fjerning er nødvendig, prøver vi alltid å få kontakt med eier eller fører først.

Hvor blir bilene tauet inn?

Alle biler som blir borttauet av kommunen, blir samlet hos Bjarne Johansen.

Hva sier vegtrafikkloven 

 Les vegtrafikklovens bestemmelser om fjerning og forvaring av kjøretøy

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post