Elbil-parkering og lading

KORT FORTALT

 • Informasjon om lading av elbil.
 • Svar på ofte stilte spørsmål.
Priser og ladeplasser

Alle typer kjøretøy - også el- og hydrogenkjøretøy - betaler det samme for å parkere. Unntaket er parkering med underskilt "ladbar motorvogn", og "ladbar motorvogn under lading".

Benytt Grønn Kontakt sitt ladekart for oversikt over priser og ladeplasser.

Ladekart, Grønn Kontakt

Gratis parkering for el- og hydrogenkjøretøy

På KMV-tomta kan el- og hydrogenbiler parkeres gratis. Det er ingen makstid for parkering. Innkjøring fra Vesterveien.

På tomta i Setesdalsveien 16-20 - vis a vis kirkegården på Gartnerløkka - er det maks tre timer gratis parkering for el- og hygdrogenbiler.  

Kilden parkeringshus alle dager kl. 06 til 18 

Regler ved lading 
 • Ladeplasser skal kun brukes når du har behov for å lade
 • Plassen skal ikke brukes som parkering og du kan bare lade innenfor oppgitt makstid.
 • Du kan lade alle ladbare kjøretøy.
 • Merk:Første generasjon Renault Zoe kan bare lades med 400 Volt vekselstrøm (AC) semihurtig lading. Slike ladere finnes på de fleste hurtigladestasjoner.
 • Av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og veivedlikehold er det ikke tillatt å legge elektrisk eller annen kraftledning av noe slag over, under, langs eller nærmere enn tre meter fra offentlig vei uten særskilt tillatelse. Dette er i henhold til veglovens § 32.

 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hurtigladere

Det tilbys to hurtigladere ved Kristiansand jernbanestasjon, vestre strandgate 43. Benytt Grønn kontakt sitt ladekart for informasjon om status, pris og tilkoblingsmuligheter. 

Ladekart, Grønn kontakt

 

Slik lader du elbilen på kommunale ladeplasser
 • For å lade på kommunens offentlige ladepunkter må du laste ned appen til Grønn kontakt eller du kan bruke ladebrikken til Grønn kontakt og Elbiforeningen.
 • Sett ladekabelen i bilen og i ladepunktet. ikke plasser ladekabelen på en måte som hindrer fremkommeligheten for gående, syklende eller trafikk.
 • Start lading fra appen eller ved å holde ladebrikken inntil avleseren på laderen til lampen blinker grønt.
 • Når du er ferdig: Stopp ladingen i appen eller ved å lese av ladebrikken igjen.
 • Koble fra ladekabelen

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post