Elbil-parkering og lading

 

KORT FORTALT

  • Informasjon om lading av elbil.
  • Svar på ofte stilte spørsmål.
Priser og ladeplasser

Alle typer kjøretøy - også el- og hydrogenkjøretøy - betaler det samme for å parkere. Unntaket er hvor det ikke er skiltet "mot avgift", eller hvor det fremgår av informasjonsskilt at det er betalingsfritak.

Benytt Kople ladeapp eller Kople ladenettverk for oversikt over ladeplasser status, og pris.

Regler ved lading 
  • Det er ladeplikt på alle ladeplasser.
  • Plassen skal ikke brukes som parkering og du kan bare lade innenfor oppgitt makstid. Dersom det er skiltet "mot avgift" skal det betales parkeringsavgift ved automat eller med app. Les skiltene nøye. Det er alltid informasjonen på skiltene som gjelder. 
  • Av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og veivedlikehold er det ikke tillatt å legge elektrisk eller annen kraftledning av noe slag over, under, langs eller nærmere enn tre meter fra offentlig vei uten særskilt tillatelse. Dette er i henhold til veglovens § 32.
Ofte stilte spørsmål

Benytt Kople sin side om ladeveiledning for spørsmål og svar om elbillading.

Hurtig-/lynladere

Det tilbys åtte hurtig-/ lynladere ved Rutebilstasjonen, Vestre Strandgate 43, og to hurtigladere på taket av parkeringshuset ved Sørlandet sykehus. Ved Rutebilstasjonen er en av ladeplassene tilrettelagt for forflytningshemmede.

Benytt Kople ladeapp eller Kople ladenettverk for oversikt over ladeplasser status, og pris.

Slik lader du elbilen på kommunale ladeplasser
  • For å lade på kommunens offentlige ladepunkter må du laste ned Kople ladeapp eller bruke ladebrikken til Kople.
  • Sett ladekabelen i bilen og i ladepunktet. ikke plasser ladekabelen på en måte som hindrer fremkommeligheten for gående, syklende eller trafikk.
  • Start lading fra appen eller ved å holde ladebrikken inntil avleseren på laderen til lampen blinker grønt.
  • Når du er ferdig: Stopp ladingen i appen eller ved å lese av ladebrikken igjen.
  • Koble fra ladekabelen

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post