Elbil-parkering og lading

KORT FORTALT

 • Informasjon om lading av elbil.
 • Svar på ofte stilte spørsmål.
Regler ved lading på offentlige ladeplasser
 • Ladeplasser skal kun brukes når du har behov for å lade
 • Plassen skal ikke brukes som parkering og du kan bare lade innenfor oppgitt makstid.
 • Du kan lade alle ladbare kjøretøy.
 • Merk:Første generasjon Renault Zoe kan bare lades med 400 Volt vekselstrøm (AC) semihurtig lading. Slike ladere finnes på de fleste hurtigladestasjoner.
 • Av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og veivedlikehold er det ikke tillatt å legge elektrisk eller annen kraftledning av noe slag over, under, langs eller nærmere enn tre meter fra offentlig vei uten særskilt tillatelse. Dette er i henhold til veglovens § 32.

 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hurtigladere
 • Vi har etablert to hurtigladere for elbil i sentrumregionen og planlegger å etablere på flere steder som har stor drosjetrafikk.
 • Et utvidet tilbud av hurtigladere er avgjørende for å oppnå ønsket mål om elektrifisering av transportsektoren. Først ut med ny hurtigladestasjon er Vest-Agder sentralsykehus.
 • Drosjenæringen er en viktig målgruppe blant nyttekjøretøy når det gjelder tilgang til hurtiglading. Det legges ekstra stor innsats i arbeidet med å imøtekomme deres behov.
Slik lader du elbilen på kommunale ladeplasser
 • For å lade på kommunens offentlige ladepunkter må du laste ned appen til Grønn kontakt eller du kan bruke ladebrikken til Grønn kontakt og Elbiforeningen.
 • Sett ladekabelen i bilen og i ladepunktet. ikke plasser ladekabelen på en måte som hindrer fremkommeligheten for gående, syklende eller trafikk.
 • Start lading fra appen eller ved å holde ladebrikken inntil avleseren på laderen til lampen blinker grønt.
 • Når du er ferdig: Stopp ladingen i appen eller ved å lese av ladebrikken igjen.
 • Koble fra ladekabelen

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post