Elbil-parkering og lading

 

KORT FORTALT

 • Informasjon om lading av elbil.
 • Svar på ofte stilte spørsmål.
Priser og ladeplasser

Alle typer kjøretøy - også el- og hydrogenkjøretøy - betaler det samme for å parkere. Unntaket er hvor det ikke er skiltet "mot avgift", eller hvor det fremgår av informasjonsskilt at det er betalingsfritak.

Benytt Kople ladeapp eller Kople ladenettverk for oversikt over ladeplasser status, og pris.

Gratis parkering for el- og hydrogenkjøretøy

På tomta i Setesdalsveien 16-20 - vis a vis kirkegården på Gartnerløkka - er det maks tre timer gratis parkering for el- og hygdrogenbiler.  

Kilden parkeringshus alle dager kl. 06 til 18 

 • Bilen skal ikke registreres ved app eller automat ved gratisparkering
Regler ved lading 
 • Ladeplasser skal kun brukes når du har behov for å lade
 • Plassen skal ikke brukes som parkering og du kan bare lade innenfor oppgitt makstid.
 • Du kan lade alle ladbare kjøretøy.
 • Merk:Første generasjon Renault Zoe kan bare lades med 400 Volt vekselstrøm (AC) semihurtig lading. Slike ladere finnes på de fleste hurtigladestasjoner.
 • Av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og veivedlikehold er det ikke tillatt å legge elektrisk eller annen kraftledning av noe slag over, under, langs eller nærmere enn tre meter fra offentlig vei uten særskilt tillatelse. Dette er i henhold til veglovens § 32.
Ofte stilte spørsmål

Benytt Kople sin side om ladeveiledning for spørsmål og svar om elbillading.

Lynladere

Det tilbys to lynladere ved Kristiansand jernbanestasjon, Vestre Strandgate 43, og to lynladere på taket av parkeringshuset ved Sørlandet sykehus. 

Benytt Kople ladeapp eller Kople ladenettverk for oversikt over ladeplasser status, og pris.

Slik lader du elbilen på kommunale ladeplasser
 • For å lade på kommunens offentlige ladepunkter må du laste ned Kople ladeapp eller bruke ladebrikken til Kople.
 • Sett ladekabelen i bilen og i ladepunktet. ikke plasser ladekabelen på en måte som hindrer fremkommeligheten for gående, syklende eller trafikk.
 • Start lading fra appen eller ved å holde ladebrikken inntil avleseren på laderen til lampen blinker grønt.
 • Når du er ferdig: Stopp ladingen i appen eller ved å lese av ladebrikken igjen.
 • Koble fra ladekabelen

 

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post