Miljøfyrtårn-sertifisering i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi rapporterer derfor på miljøindikatorer selv, men har også koordineringsansvar for Miljøfyrtårnsertifisering hos andre virksomheter i Kristiansands-området. Her kan du lese om hvordan vi jobber med Miljøfyrtårn, og hvordan din bedrift kan bli sertifisert.

KORT FORTALT

  • Kristiansand kommune er Miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen, og har som mål å miljøsertifisere alle underliggende enheter/virksomheter innen 2023. 
  • Kristiansand kommune, ved By- og stedsutvikling, tilrettelegger for sertifisering av andre bedrifter i kommunen, og fordeler oppdrag til sertifisører. 
  • Både små og store virksomheter kan Miljøfyrtårnsertifiseres, og det finnes spesifikke bransjekriterier som er relevante for din bedrift. 
  • Miljøfyrtårnbedrifter får hjelp til å iverksette bærekraftstiltak, og får et kjent og viktig kvalitetsstempel. 

Hopp til informasjon om sertifisering

Hva er Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin klima- og miljøinnsats. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning har faktisk sitt utspring fra et prosjekt i Kristiansand kommune om bærekraftige lokalsamfunn. Kristiansand kommune satte igang tiltak i samarbeid med private virksomheter i ulike bransjer. Miljøfyrtårn i Kristiansand driftes som en fellessatsning mellom Miljøvernenheten og Buisiness Region Kristiansand, slik at kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

I dag er Miljøfyrtårn et nasjonalt program som er anerkjent av EU.

Kristiansand kommune er miljøfyrtårnsertifisert

I 2009 vedtok politikerne at Kristiansand kommune skal være miljøsertifisert, og miljøsertifiseringsordningene Miljøfyrtårn og Grønt flagg brukes i Kristiansand i dag.

Kristiansand kommune har som mål at alle enheter/virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2023.

Arbeidet med miljøsertifisering er i dag en sentral del av Kristiansand kommune sitt interne miljø- og klimaarbeid, og samtidig en viktig del av arbeidet med å stimulere til et klimavennlig næringsliv.  

Sertifiseringsskilt montert på vegg

Foto: Miljøfyrtårn

Kristiansand kommune benytter i dag hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn, og er sertifisert som et virtuelt hovedkontor. Denne modellen kan være effektiv og nyttig å bruke for større konsern og kommuner. Les mer om denne modellen på Miljøfyrtårns nettside. I tillegg sertifiseres enheter/virksomheter i kommunen, som for eksempel barnehager, omsorgssentre og aktivitetssentre. Alle Miljøfyrtårnsertifiserte enheter/virksomheter i Kristiansand kommune utarbeider en årlig Klima- og miljørapport. Disse kan du få på e-post ved forespørsel.

Enheter i kommunen som er Miljøfyrtårnsertifisert

Aktiv senior
Bispegra omsorgssenter
Elvegata omsorgssenter
Fergefjellet barnehage
Fritidsenheten
Gislemyrveien aktivitetshus
Grimstunet omsorgsenter
Gyldengården
Habilitering barn og unge
Hellemyr barnehage
Idrettsenheten
Ingeniørvesenet - sentralanlegg på Dalane
Kløvertun rehabiliteringssenter
Kongsgård barnehagesenter
Kristiansand Eiendom - Byggservice
Kristiansand Folkebibliotek
Kjøkkenservice
Kulturskolen
Legevakten
Møllestua barnehage
Odderøya barnehage
Parkeringsenheten
Parkvesenet
Posebyen aktivitetshus
Prestebekken aktivitetshus
Presteheia omsorgssenter
Randesund og Strømme omsorgssenter
Roligheden gård barnehage
Samsen kulturhus
Stener Heyerdahl omsorgssenter
Taremareskogen barnehage
Ternevig omsorgssenter
Tinnstua barnehage
Tunballen barnehage
Tveit omsorgssenter
Valhalla helsesenter
Vågsbygdtunet omsorgssenter
Østbyen aktivitetshus

Hvem kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern, kommuner og fylkeskommuner. Miljøfyrtårn har i dag over 80 bransjekriterier, som betyr at Miljøfyrtårnarbeidet er tilpasset rammene for den enkelte virksomheten.

Hvorfor bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Som Miljøfyrtårnbedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. En Miljøfyrtårnsertifisering kan også bidra til å styrke merkevaren, redusere sykefraværet, redusere kostnader og være et kvalitetsstempel for virksomheter.

For å være et Miljøfyrtårn må virksomheten først sertifiseres, så må man hvert år levere en klima- og miljørapport, og resertifiseres hvert tredje år. 

 Slik blir du sertifisert

Les mer på Miljøfyrtårn sine nettsider om hvordan du går fram for å oppnå Miljøfyrtårnsertifisering av din virksomhet.  

Få hjelp av en konsulent

Konsulenter bistår virksomheter som ønsker å bli Miljøfyrtårn, og må ha gjennomført et konsulentkurs for å kunne guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten skal oppfylle sertifiseringskriteriene.

Miljøfyrtårn sin nettside kan du søke på godkjente konsulenter i Kristiansand. Velg kategorien «konsulenter», fylke «Agder», og kommune «Kristiansand».  

Få tildelt en serifisør som kan godkjenne virksomheten

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, må en uavhengig sertifisør gjennomføre en sertifisering av virksomheten. Alle sertifisører har gjennomført Miljøfyrtårns sertifisørkurs i forkant av oppdrag.

Sertifisøren kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene, anvender de riktige bransjekriteriene, og oppfyller Miljøfyrtårns retningslinjer. Sertifisøren godkjenner virksomheten for en treårs-periode og utsteder dokumentasjon.

For å få tildelt en sertifisør, må virksomheten sende en e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt. 

Enheter som tilhører et hovedkontor skal sende henvendelse om sertifisør via hovedkontorkonsulenten i sin virksomhet. Tjenestesteder som tilhører Kristiansand kommune bistås av internkonsulent ved hovedkontoret.  

By- og stedsutvikling fordeler oppdrag til sertifisørene. Virksomheten faktureres direkte av sertifisøren.

Utdeling av Miljøfyrtårn-sertifikat

By- og stedsutvikling har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i Kristiansand kommune. Det innebærer at By- og stedsutvikling har ansvaret for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye Miljøfyrtårn-sertifikat. Nysertifiserte virksomheter får tilbakemelding fra en kontaktperson i Miljøvernenheten om når neste aktuelle utdelingsarrangement finner sted.

Antall utdelingsarrangementer vil være påvirket av pandemisituasjonen.

All annen bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her.

 Klima- og miljørapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere en klima- og miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Stiftelsen Miljøfyrtårn arrangerer kurs og webinarer i denne forbindelse.

 Resertifisering hvert tredje år

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Resertifisering betyr at man må gjennomgå kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at virksomheten fortsatt oppfyller dem.

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. 

Miljøfyrtårn har utarbeidet en veileder for resertifisering.

Les mer om resertifisering på Miljøfyrtårn sine nettsider.

For resertifisering av hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Kontaktinformasjon

By- og stedsutvikling 
Helene Spigseth Iglebæk
Telefon: 473 38 474
Epost