Eiendomsskatt 2021

Kristiansand kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder.

Eiendomskatten er knyttet til eiendommen, og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue. 

Bystyret vedtok 16.12.2020  å skrive ut eiendomsskatt for Kristiansand kommune i 2021 i henhold til eiendomsskattelovens § 2 og § 3a.

Skattesatsen settes til 2,2 promille for boliger, fritidsboliger, tomter og næringseiendommer.

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter i boliger og fritidsboliger i 2021. I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon.

Melding om takst og skatt for 2021

Vi har sendt ut melding om takst og skatt 2021 til alle tinglyste eiere eller festere av eiendommer i Kristiansand kommune. Du finner dette under "Mine saker" på Min side.

Du logger inn med bankID.

Til Min side

Bakgrunn for ny taksering

Alle de tre kommunene som har slått seg sammen til Kristiansand kommune, hadde eiendomsskatt. 

Politikerne i fellesnemnda vedtok i januar 2019 at det skal være eiendomsskatt også i den nye kommunen.  

Fellesnemnda vedtok også at eiendomsskatten skal gjenspeile reelle verdiforskjeller i ulike deler av kommunen, og at forhold som standard og kvalitet skal vurderes. 

For å sikre at grunnlaget for eiendomsskatt blir så rettferdig som mulig, vedtok fellesnemnda at alle eiendommene i den nye kommunen skal takseres på nytt. 

Det er også et krav til at takstene som kommuner bruker for å beregne eiendomsskatt, skal oppdateres hvert 10. år. Forrige oppdateringer var i 2009 i Søgne, 2009 i Songdalen og 2011 i Kristiansand.

Den nye eiendomsskatten skal gjelde fra 2021. 

Lenker