Tomter til salgs

Kristiansand Eiendom har for salg byggeklare boligtomter for i alt 50 boenheter på Bråvann platå ved flotte turområder og eksisterende boligområde. Det er nå 1 tomt igjen (B7)

Bråvann Platå

Tomter Bråvann.jpg

Kristiansand Eiendom har for salg boligtomter som rommer i alt 50 boenheter på Bråvann platå. Salget retter seg til proffmarkedet som kan bygge boliger i feltet.

Se salgsprospektet for fullstendig salgsinformasjon.

Tomtene ligger byggeklare innerst i blindvei, tett på «markagrensa», Kjosdalen og Bråvannet. Feltet ligger i umiddelbar nærhet til flotte turområder, og i forlengelse av øvrig småhusbebyggelse.

Vei, vann, avløp, lekeplass, turstieer og kabelanlegg for bredbånds- og tv signal er anlagt i tomtegrensen. Opprustet kvartalslekeplass ligger i nabofeltet.
Husgruppene B1-B9 er fradelt med egne bnr, og vi ønsker å selge feltene til flere aktører.

Den enkelte boligtomt er ikke fradelt. Kjøper må selv søke disse delt videre på en hensiktsmessig måte. Feltet ligger i naturterreng med påstående skog, og stedvis påfylt rene masser. Kjøper må selv planere/opparbeide grunnen.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. Kjøper anmodes om selv å foreta nødvendige grunnundersøkelser.

Prisantydning: Se prospekt. Bud ønskes.

Dersom du som privatperson ønsker å kjøpe tomt/bolig i dette området, tar du kontakt med selgers representant, Nils Erik Hessen på e-post

send e-post