Tomter til salgs

Kristiansand kommune  har i perioder for salg byggeklare boligtomter.

Kristiansand kommune har for tiden ingen tomter i utbyggingsområder som ligger til salgs. Vi har enkelteiendommer som kommer for salg (slik som kommunale boliger som fases ut). De ligger publisert på finn.no.