Kjøp av kommunal tilleggsgrunn

KORT FORTALT

  • Informasjon om prosess, gebyr og behandlingstid
  • Lenke til søknadskjema

Før du søker

Sjekk kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan). Dette finner du i kommunens kart. Arealet som ønskes kjøpt bør være regulert til boligareal. 

Send inn søknad

Fyll ut søknadskjema. Legg ved kart som viser hvilket areal du ønsker å kjøpe. Søknaden sendes til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no.

Søknadskjema

Behandling av personopplysninger

Hva koster det?

Dersom kommunen som grunneier ønsker å selge må det søkes om fradeling av kommunens grunn. Da må du betale delingsgebyr, evt. eventuelt gebyr for dispensasjon. I tillegg må du betale per kvadratmeter for det arealet du skal kjøpe, og for oppmåling /tinglysing.

Behandlingstid

Det er ingen krav om behandlingstid, men vi behandler søknaden så raskt som mulig.