Behandling av personopplysninger

For å fakturere for kommunale tjenester som vann og avløp, men også kunne informere om endring av tjenestene og varsling ved akutte hendelser, trenger kommunen fagsystemer.

Kommunen er pliktig til å utføre oppgavene. Det er derfor heller ikke frivillig å bruke tjenesten.

Kontaktperson

Kontaktperson for disse fagsystemene er Helga Hodnemyr, som kan kontaktes på 977 60 423 eller e-post helga.hodnemyr@kristiansand.kommune.no.

Disse personopplysningene samles inn

For å få tjenestene til å fungere, samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg:

• Navn
• E-post og/eller mobil
• Fødselsnummer
• Gårds- og bruksnummer/adresse

I register for vann- og avløpsgebyrer, samt byggesaksregistre, henter kommunens systemer data fra Kartverkets matrikkel, dette for at dataene hele tiden skal være oppdaterte og riktige.

Lagring og sletting

Utsendt faktura bokføres og lagres i fem år etter regnskapsårets slutt, i henhold til bokføringsloven.

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området

Dine rettigheter

Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte Helga Hodnemyr på 977 60 423 eller e-post helga.hodnemyr@kristiansand.kommune.no.

Som registrert har du rett på innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet, anmode om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Les mer om dine rettigheter (Datatilsynet)

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du sende inn skjemaet du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».

Les mer om kommunens rutiner for personvern

Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no.

NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside.